Liczebnik czy liczba ?

Pytanie: Jaka jest różnica między słowami liczebnik i liczba? Czy poprawne jest powiedzenie: „nauka angielskich liczebników”? Czy raczej powinno się mówić: „nauka angielskich liczb”?

Prof. Urszula Sokólska: Liczebnik to ‘wyraz oznaczający liczbę (ilość) elementów lub kolejne miejsce elementu w pewnym zbiorze’.  Rozróżniamy:
- Liczebniki główne, czyli liczebniki będące nazwą liczby całkowitej, np. jeden, pięćdziesiąt,sześćset dwa;
-  Liczebniki mnożne albo wielokrotne, czyli liczebniki wskazujące z ilu jednakowych lub jednorodnych części czy elementów coś się składa, np. potrójny, trzykrotny;
 - Liczebniki nieokreślone, czyli liczebniki sygnalizujące liczbę przedmiotów, osób w sposób ogólnikowy;
 - Liczebniki porządkowe, czyli tradycyjne nazwy przymiotnika odliczebnikowego, wskazującego pozycję (położenie) przedmiotu w określonym szeregu przedmiotów, np. czwarty, piętnasty;
 - Liczebniki ułamkowe, czyli liczebniki określające ilość czegoś za pomocą ułamka, np. pół, półtora, półtrzecia,jedna szósta;
 - Liczebniki wielorakie, czyli liczebniki wskazujące na liczbę części składowych lub liczbę gatunków czy odmian danego przedmiotu, np. trojaki;
 - Liczebniki zbiorowe, czyli liczebniki wskazujące na liczbę osób, przedmiotów, pojęć itp., używanych z rzeczownikami oznaczającymi istoty różnej płci, istoty młode, zwłaszcza zwierzęta oraz z rzeczownikami występującymi tylko w liczbie mnogiej, np. trzynaścioro, dwoje.

Liczba z kolei to ‘podstawowe pojęcie matematyczne, którego treścią jest wynik liczenia, wyrażane najczęściej za pomocą znaków zwanych cyframi’. Mówimy np.:
Duża, mała liczba.
Liczba parzysta, nieparzysta.
Liczba wielocyfrowa, jednocyfrowa.
Szczęśliwa liczba.
Dodawać, odejmować liczby.
Dzielić, mnożyć liczby.
Zaokrąglić jakąś liczbę w górę, w dół.
Wyrażać jakieś wielkości (np. długość, objętość) za pomocą liczb.
       Obu nazw nie należy stosować zamiennie, bo odnoszą się do różnych zjawisk. Zatem uczyć się możemy zarówno angielskich liczebników, jak też liczb. Wszystko zależy od tego, co mamy na myśli.

Tech. czy techn. ?

Pytanie: Jaki jest poprawny skrót od słowa technik?

Prof. Urszula Sokólska: Od słowa technik poprawne są dwa skróty: tech. bądź techn.

Mieszkaniec Grójca

Pytanie: Czy mieszkańcy Grójca to grójczanie czy Grójecczanie?

Prof. Urszula Sokólska: Mieszkańcy Grójca to grójczanie (małą literą), mieszkaniec Grójca to grójczanin, mieszkanka Grójca to grójczanka; Grójecczanin (wielką literą) zaś  to mieszkaniec Grójecczyzny, czyli regionu, a nie miasta. Podobnie – mieszkaniec Białegostoku to białostoczanin, a mieszkaniec Białostocczyzny to Białostocczanin.

Wiżajny - wiżajeński

Pytanie: Czy mówiąc o parku położonym w miejscowości Wiżajny, powinniśmy mówić: „Położony w parku wiżajńskim” czy „Położony w parku wiżajeńskim”? A może żadna z tych form nie jest prawidłowa? Spotkałem się również z formą „Położony w parku Wiżańskim”, ale ta forma wydaje się zupełnie nie do przyjęcia. Podobny problem dotyczy sytuacji, gdy park położony jest w miejscowości Rutka-Tartak - czy możemy powiedzieć „Park położony w rutczańskim parku”?

Prof. Urszula Sokólska” Odpowiedź na Pana pytanie brzmi następująco: Wiżajny - przymiotnik: wiżajeński (nie: wiżajński czy wiżański); nazwy mieszkańców: wiżajnianin, wiżajnianka. Rutka-Tartak - najwłaściwsza, zgodna z zasadami tworzenia przymiotników od nazw miejscowych,  jest forma przymiotnikowa: rutecko-tartacki. Rzadziej i z pewnymi ograniczeniami (można to tłumaczyć lokalnym zwyczajem językowym) dopuszcza się formę rutczański; nazwy mieszkańców: rutczanin, rutczanka.
 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi