Brunona, Hugona, Brunonowi, Hugonowi

Pytanie: Zauważyłem tabliczkę z napisem ul. Hugo Kołłątaja. Czy tak być powinno?

Prof. Urszula Sokólska: Imiona Bruno, Iwo, Hugo w przypadkach zależnych przyjmują formę z dodatkowym elementem tematycznym -on-, czyli:
Dopełniacz – kogo? czego?           Brunona, Iwona, Hugona
Celownik – komu? czemu ?           Brunonowi, Iwonowi, Hugonowi
Biernik – kogo? co?                      Brunona, Iwona, Hugona
Narzędnik – z kim? z czym?         z Brunonem, z Iwonem, z Hugonem
Miejscownik – o kim? o czym?      o Brunonie, o Iwonie, o Hugonie

Odmiana z pominięciem elementu rozszerzającego (np. Bruna, Iwa, Huga), a także pozostawienie tych imion w postaci nieodmiennej (np. ul. Hugo Kołłątaja) należy uznać za błędne, choć dopuszczalne wyłącznie w polszczyźnie potocznej.

Konstancin-Jeziorna

Pytanie: Czy prawidłowa jest odmiana nazwy Konstancin-Jeziorna w zdaniu (również ze strony Ogólnopolskiego Dyktanda) : „Minęliśmy Konstancin-Jeziornę”?

Prof. Urszula Sokólska: Tak. Mówimy i piszemy: „Minęliśmy Konstancin-Jeziornę”(nie: Konstancin-Jeziorną). Drugi człon nazwy miejscowej, choć ma strukturę przymiotnikową, odmienia się jak rzeczownik żeński zakończony na -a.

Na przedzie czy na przodzie?

Pytanie: Automatyczny system poprawiania błędów Word zawsze zmienia formę na przodzie na formę na przedzie. Czy właściwie?

Prof. Urszula Sokólska: Oczywiście, że nie. W miejscowniku rzeczownik przód przyjmuje postać przodzie (nie zaś: przedzie): „Stać na przodzie lub rzad. w przodzie (nie zaś: na przedzie lub w przedzie) statku, autobusu”. Podobnych fałszywych sugestii Word dostarcza więcej, np. zamienia prawidłową formę sensu stricto na sensu stricte. Proponuję wyłączyć opcję automatycznego poprawiania błędów, by uniknąć różnych niespodzianek i tekstowych przekłamań, np. zamiany nazwiska Gornostaj na gronostaj czy wyrazu rekcja ‘związek rządu’ na reakcja bądź lekcja. Wystarczy, że pozostawi Pani jedynie opcję podkreślania wyrazów, których nie zna słownik dołączony do edytora tekstów i sama będzie decydować o ewentualnych poprawkach.

Pani Kruk i pan Kruk

Pytanie: Czy nazwisko Kruk należy odmieniać?

Prof. Urszula Sokólska: Wszystko zależy od tego, czy nazwisko nosi kobieta czy mężczyzna. Nazwiska żeńskie zakończone na spółgłoskę nie odmieniają się, stąd powinno być: „W zebraniu uczestniczyła pani profesor Maria Kruk”, „Rozmawiałem z panią profesor Marią Kruk”, „Z okazji jubileuszu złożyliśmy gratulacje pani profesor Marii Kruk”. Zupełnie inne zasady obowiązują w sytuacji, gdy nazwisko Kruk wskazuje mężczyznę. Zgodnie z wymaganiami polskiej fleksji, nazwiska męskie zakończone na spółgłoski -k, -g, -ch (np. Kruk, Pawlak, Walczak, Ostroróg, Fogg, Pach) odmieniamy tak jak rzeczowniki pospolite. Powinno zatem być: „W zebraniu uczestniczył  pan profesor Marek Kruk”, „Rozmawiałem z panem profesorem Markiem Krukiem”, „Z okazji jubileuszu złożyliśmy gratulacje panu profesorowi Markowi Krukowi”.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi