Agnieszka Suchowierska

Agnieszka Suchowierska

Ukończyła polonistykę w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, w której pracuje do dziś. Od kilkunastu lat interesuje się psychologią i psychoterapią (humanistyczną i egzystencjalną). Razem z Wojciechem Eichelbergerem napisała książkę "Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki". Jej książka Mat i świat została Książką Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY i wyróżniona w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego w 2016 r.

Karolina Cicha

cichaKompozytorka, wokalistka i multiinstrumentalistka – rozpoznawalna dzięki oryginalnej technice gry na kilku instrumentach jednocześnie.

W latach 2007-2009 była odtwórczynią tytułowych muzycznych ról Ifigenii i Elektry w offowym teatrze "GARDZIENICE". Spektakle teatru oparte były na muzyce antycznej.  W 2009 roku Cicha założyła zespół i zaczęła swą przygodę z muzyką rockową: Znalazła się na płcie GAJCY! wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Według serwisu INTERIA jej "Miłość bez jutra" z tej płyty okazała się jednym z 10 najlepszych utworów w polskim rocku 2009. Od tego debiutu wydała trzy płyty: DO LUDOŻERCÓW (z tekstami Tadeusza Rożewicza) i WAWA2010.PL, gdzie zaśpiewała u boku czołowych twórców polskiej muzyki alternatywnej: m.in. Tomasza Budzyńskiego, Tymona Tymańskiego, Jorgosa Skoliasa, Mamadu, Olafa Derglasoffa, "Titusa" (Acid Drinkers), Czesława Mozila. Oraz "MIĘKKIE MASZYNY" (2012), gdzie oprócz autorskiej muzyki, wypowiedziała się również w tekstach. Ostatnio wraz z multiinstrumentalistą Bartem Pałygą wydała płytę "Wieloma językami", gdzie śpiewa w 9 językach mniejszości zamieszkujących woj. Podlaskie.

Jest laureatką m.in.  Nagrody Głównej na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie; II miejsca na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu; I miejsca Na festiwalu Chansonsfestiwal w Kolonii. W 2013 zdobyła GRAND PRIX, Nagrodę Publiczności oraz nagrodę im. Czesława Niemena na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia "Nowa Tradycja".

Z wykształcenia – literaturoznawca (doktor nauk humanistycznych). W dziedzinie muzyki jest samoukiem.

Więcej na portalu Karoliny Cichej: karolinacicha.eu

Halina Brzezińska– Stec

Halina Brzezińska– Stec

Starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w latach 2008-2017. Pierwszą pracę podjęła w Bibliotece Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w roku 1978, po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska. W 2005 roku została zastępcą dyrektora ds. Promocji, Informacji i Prac Naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej. Funkcję tę łączyła z funkcją kierownika OIN, a od 1 września 2008 r. została powołana na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Nadzorowała działalność informacyjną i promocyjną Biblioteki, była koordynatorem Podlaskiego Forum Bibliotekarzy i Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, prowadziła cykl wykładów „Podlasie w badaniach naukowych". Brała udział w wielu konferencjach oraz w szkoleniach, organizowanych w bibliotekach białostockich, uczestniczyła w zagranicznych wyjazdach studyjnych. Prowadziła zajęcia dla bibliotekarzy szkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez CEN. Mgr Halina Brzezińska – Stec jest autorką ponad 30 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W 1994 roku nawiązała również współpracę z Pomaturalnym i Podyplomowym Studium Bibliotekarskim istniejącym przy Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego, gdzie prowadziła zajęcia.

Anna J. Kloza

klozaPolonistka (studia 1989-1995), działaczka społeczna, animatorka kultury. Obecnie pracuje w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku jako nauczyciel języka polskiego. Od 2011 r. pełni również funkcję wicedyrektora. Współpracuje między innymi z warszawską fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie a także jest Ambasadorem Muzeum Historii Żydów Polskich na województwo podlaskie. Z zaangażowaniem działa na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, przywracania pamięci o Żydach podlaskich. Interesuje się nauczaniem o Holocauście i szeroko pojętą edukacją międzykulturową. We współpracy z Małgorzatą Rusiłowicz i Fundacją Edukacji i Twórczości przygotowała kilka  projektów dla nauczycieli i animatorów kultury, m.in.: ,,Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku” (2008) oraz ,,Jedno jest słońce dla wszystkich i jedno niebo nad nami: Romowie, Białorusini, Żydzi na Podlasiu” (2009). Dzięki projektom powstały publikacje i scenariusze zajęć dydaktycznych dla nauczycieli. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku jako członek grupy inicjatywnej. W 2010 r. przygotowała z młodzieżą spektakl ,,Niekochana” na podstawie prozy Arnosta Lustiga, Ocalonego z Zagłady. Autorka kilkunastu artykułów o dialogu międzykulturowym. Ukończyła wiele międzynarodowych szkół i kursów (m.in w Izraelu, Berlinie, Nowym Jorku, Krakowie, Paryżu, Amsterdamie), dzięki którym zdobywała wiedzę na temat dziedzictwa żydowskiego i Holocaustu. W 2007 r. otrzymała Złote Klucze ,,Kuriera Porannego” za działalność społeczną, a także wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ,,Akcja akacja” za pracę na rzecz dialogu międzykulturowego. Jest laureatką Międzynarodowej Nagrody im. Ireny Sendlerowej ,,Za naprawianie świata”(2008). Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jako ,,kustosz pamięci”(2008). Była koordynatorem d/s materiałów edukacyjnych w projekcie polsko-holenderskim koordynowanym przez Dom Anny Frank w Amsterdamie i Państwowe Muzeum w Auschwitz. Od 2014 roku jest wiceprezesem Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Jabłoński Jarosław

Jabłoński Jarosław

Filologia polska na Uniwersytecie w Białymstoku ukończona w 1998r.

W 1992 r. zaczął współpracę z dziennikiem „Kurier Podlaski” jako dziennikarz. W 1998 r. zmienił barwy klubowe na „Gazetę Współczesną”, gdzie został zastępcą sekretarza redakcji, rok później sekretarzem redakcji, a w 2008 r. zastępcą redaktora naczelnego. Od 2015 r. redaktor naczelny „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”.

Od 2009 r. prowadzi Letnią Szkołę Dziennikarstwa, w której co roku biorą udział m.in. studenci białostockiej polonistyki. Kilkadziesiąt osób, które ukończyły ten kurs znalazły pracę nie tylko w regionalnych redakcjach, ale też z powodzeniem wykonują zawód dziennikarza w ogólnokrajowych mediach. Doświadczeniem dzieli się też ze studentami  UwB, prowadząc zajęcia z zakresu dziennikarstwa prasowego.

Teresa Radziewicz

 

Teresa Radziewicz – nauczyciel, instruktor teatralny, poetka. Doktorantka Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor krytyki literackiej w internetowym Kwartalniku Artystyczno-Literackim sZAFa. Autorka trzech książek poetyckich: "Lewa strona" (Łódź 2009), za którą otrzymała Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2009 r. twórcy związanego z Podlasiem, "Sonia zmienia imię" (Łódź 2011), "Samosiejki" (Olkusz 2011), które do w/w Nagrody były nominowane. Animatorka kultury, Białostockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej nagrodziło jej działalność proteatralną  tytułem Instruktora Roku. Laureatka wojewódzkiego etapu XI edycji konkursu o nagrodę Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans'a (za pracę społeczną).

 

Bogdanowicz Anna

Anna Bogdanowicz

Anna Bogdanowicz Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Publicystka i reportażystka radiowa. Od 1980 roku związana z Polskim Radiem Białystok (Studio Reportażu i Dokumentu).

Laureatka licznych nagród, m.in.:

I miejsce na V Festiwalu Mediów w Łodzi w 1994 r. za reportaż „Za cukier”

I nagroda za reportaż „Za cukier” w Ogólnopolskim Konkursie Radiowym „Polska i Świat - 1994”

III miejsce w konkursie Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 1999 za reportaż „Na ćwierć gwizdka”

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów i Realizatorów Radiowych „Dylematy człowieka XXI wieku”- Bydgoszcz 2003 r. z reportaż „Dziękuje postoję – czyli historia pewnej znajomości” Złoty Mikrofon – wrzesień 2004

Główna nagroda za reportaż artystyczny w kategorii „Premiera Roku 2004” za reportaż „Nad Świsłoczą” II nagroda w kategorii monolog w Ogólnopolskim Konkursie Radiowym Polska i Świat – 2005” za monolog „Tomek buduje domek”

II nagroda za reportaż „Samotność nie patrzy wilkiem” w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów i Realizatorów Radiowych „Dylematy człowieka XXI wieku”- Bydgoszcz 2006 r. Główna nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii Inicjatywy w 2013 r. Za reportaż „Jadą wozy”

I nagroda w ogólnopolskim Konkursie Polskiego Radia Olsztyn „Pogranicze – 2013”za reportaż „Swoja mowa”

II miejsce w Konkursie ZG ZOSP „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą – 2014” za reportaż „Strażak z uśmiechem”

Wyróżnienie na Festiwalu Filmowym „NNN” w Gdyni oraz w Konkursie Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - 2015 za reportaż „Pamięć w kamieniu wykuta”

 

Artur J. Szczęsny

Studia w latach 1983-1987 z przerwami, uczestniczył w tym czasie w pracach Koła Polonistów, dokładnie Sekcji Twórczości Własnej. Byłem naczelnym pisanego na maszynie pisemka "Kartki" (tak, tak - trzy numery, trzeci podwójny 3/4), potem publikował w "Materiałach Koła Polonistów", "Pracach Koła Polonistów" (wydawnictwa jednorazowe) i wydałem tomik wierszy "Masz prawo zrezygnować" (1987). 
    Od 1982 r. do 1989 r. redagował i drukował podziemne pismo "Nasz Głos" Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej (później Ruchu Solidarności Młodych). Później był redaktorem książek w wydawnictwie "Versus", dziennikarzem i sekretarzem redakcji "Tygodnika Białostockiego", miesięcznika (później kwartalnika) "Plus", pisma literackiego "Bez nazwy" no i - przede wszystkim - Pisma Literacko-Artystycznego "Kartki". Pracuje w lokalnym dzienniku "Gazeta Współczesna" jako grafik komputerowy i recenzent. 
Zwartym drukiem wydał tomiki poetyckie:
"Masz prawo zrezygnować" (Koło Polonistów Filii UW w Białymstoku, 1987),
"Wiersze wybrane" (Zakady Wydawnicze "Versus", Białystok 1992),
"Wiersze przebrane" (KARTKI, Białystok 1997),
"Wiersze przydrożne" (KARTKI, Białystok 2002).
"Zwykły wiersz o miłości" (Bibliioteka Jednego Wiersza, Białystok 2013)
Współredagowałem też (z Bogdanem Dudko, Jerzym Nachiło i Katarzyną Wołkowycką) antologię poezji białostockiej "25" (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Białystok 1996).
     "Okres studiów na polonistyce pozwolił mi na rozwijanie zainteresowań literackich (barok, XIX wiek, XX-lecie międzywojenne) i uczestniczenie w młodzieżowym życiu kulturalnym Filia UW w Białymstoku pozwalała studentom realizować własne pomysły, także przy udziale ludzi spoza uczelni. Nie bez znaczenia było poznanie ludzi, którzy wywarli duży wpływ na moje dalsze życie. Ludzi podobnie myślących i poszukujących - prawdy i stylu". (ajs)

Anna Bogdanowicz

Anna Bogdanowicz

Anna Bogdanowicz Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Publicystka i reportażystka radiowa. Od 1980 roku związana z Polskim Radiem Białystok (Studio Reportażu i Dokumentu).

Laureatka licznych nagród, m.in.:

I miejsce na V Festiwalu Mediów w Łodzi w 1994 r. za reportaż „Za cukier”

I nagroda za reportaż „Za cukier” w Ogólnopolskim Konkursie Radiowym „Polska i Świat - 1994”

III miejsce w konkursie Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 1999 za reportaż „Na ćwierć gwizdka”

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów i Realizatorów Radiowych „Dylematy człowieka XXI wieku”- Bydgoszcz 2003 r. z reportaż „Dziękuje postoję – czyli historia pewnej znajomości” Złoty Mikrofon – wrzesień 2004

Główna nagroda za reportaż artystyczny w kategorii „Premiera Roku 2004” za reportaż „Nad Świsłoczą” II nagroda w kategorii monolog w Ogólnopolskim Konkursie Radiowym Polska i Świat – 2005” za monolog „Tomek buduje domek”

II nagroda za reportaż „Samotność nie patrzy wilkiem” w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów i Realizatorów Radiowych „Dylematy człowieka XXI wieku”- Bydgoszcz 2006 r. Główna nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii Inicjatywy w 2013 r. Za reportaż „Jadą wozy”

I nagroda w ogólnopolskim Konkursie Polskiego Radia Olsztyn „Pogranicze – 2013”za reportaż „Swoja mowa”

II miejsce w Konkursie ZG ZOSP „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą – 2014” za reportaż „Strażak z uśmiechem”

Wyróżnienie na Festiwalu Filmowym „NNN” w Gdyni oraz w Konkursie Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - 2015 za reportaż „Pamięć w kamieniu wykuta”

 

Katarzyna Stempniak

Katarzyna Stempniak Katarzyna Stempniak - absolwentka filologii polskiej na UwB (2000 r.). Humanistka, od 7 lat zawodowo związana z marketingiem i Internetem. Obecnie pracuje jako PR Manager w jednej z największych polskich agencji interaktywnych Infinity Group (www.infinity-group.pl). Jest pasjonatką mediów społecznościowych i technologii, które zbliżają ludzi. Od 1,5 roku koordynuje białostocką edycję Geek Girls Carrots (http://geekgirlscarrots.pl) - ogólnopolskiej społeczności kobiet związanych z nowymi technologiami. Organizuje comiesięczne, otwarte spotkania z inspirującymi postaciami ze świata IT oraz warsztaty, podczas których promuje kobiety w nowych technologiach - i nowe technologie wśród kobiet. Mocno wierzy, że nigdy nie jest za późno na naukę i że wiedza z zakresu IT w nieoceniony sposób poszerza kompetencje zawodowe, bez względu na branżę. Oraz ułatwia życie:).
   

 

Andrzej Bajguz

bajguz- w jakich latach Państwo studiowaliście?
Od 2003 do +
Z przerwą na studia na UJ-ocie i życie.

- życie zawodowe, osiągnięcia, sukcesy...
www.youtube.com/watch?v=nMwv_ByBqeo
www.youtube.com/watch?v=0bW45q8R2cY
www.youtube.com/watch?v=_MtamIEZ4Ig

- z czym/kim kojarzy się białostocka polonistyka?
Jerami, św. Edypem, Lyotardem, Świetlickim, kreatywnym pisaniem, warsztatami diarystycznymi, eksperymentami muzycznymi, komiksami, neologizmami, nocami, kołami, kawą i bohaterami literackimi.

Dominik Sołowiej

Dominik Sołowiej Dominik Sołowiej - dziennikarz, publicysta, krytyk literacki i filmowiec. Na co dzień pracuje w Białymstoku jako reporter telewizyjny i konsultant ds. marketingu i reklamy. Pisze dla portalu o2.pl, prowadzi spotkania poświęcone kulturze i sprawom społecznym. Jest członkiem Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Asystent reżysera Lecha Majewskiego.
   

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi