Studenckie Pogotowie Lekcyjne 2018

Zostań wolontariuszem! Pomóż dzieciakom! Przed nami dziesiąty semestr akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z organizacjami charytatywnymi. Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? Chcesz pomóc? Przyłącz się! Czekamy na studentów wszystkich kierunków!

Informacje dodatkowe

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy

 

 

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,

że  28 września 2018 roku odeszła

Doktor Teresa Wróblewska,

wieloletni Pracownik Instytutu Filologii Polskiej,

Językoznawca,  Badaczka współczesnej polszczyzny,

Nauczyciel Akademicki o Przeogromnym Autorytecie
i Niewyczerpanej Wiedzy,

Wychowawca kilkunastu pokoleń białostockich polonistów,

Człowiek Wielkiej Klasy i Niespożytej Życzliwości dla wszystkich,

Serdeczna i Niezwykła w Swej Prostocie Koleżanka z Instytutu
i Wydziału.

 

Wystawienie zwłok, 1 X 2018 r. w godz. 16.00-22.00,
Dom Pogrzebowy, ul. Branickiego 17.

Wyprowadzenie we wtorek  o godz. 13.00.

Msza święta o godz. 13.30 w Kościele św. Anny,
przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Pogrzeb na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

 

Pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

 

Konwersatoria do wyboru w roku akademickim 2018/2019

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy konwersatoriów w roku akademickim 2018/2019

Zapisy ruszają od 1 października  (od godz. 8:00) - 2 października (do godz. 18:00) w systemie USOS


 

   

Rok

Prowadzący

Tematyka

Punkty

ECTS

Zal

 

Sem.zim

godz.

Sem.let

godz.

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student,  LIMIT 9 os. do każdego prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II r. I0

 dr Szamryk

 

prof. Budrowska

 

 

 prof. Wydrycka

Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego

 

Kultura i Literatura w PRL

 
 

Kobieta jako autorka w XIX w.

1

 

15

 

 

II r. I0

 Dr Gardocki

 

 

Dr Korotkich

 

 

dr Kościewicz

 

 Cenzura wobec  literatury w latach 1945-1989r.

 

Śmierć i poeta. Motywy tanatyczne w literaturze XIX i XX wieku

 

 Kultura pod presją cenzury

 

 

 

1

 

 

15

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student, Limit 9 os. do każdego prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III r. I0

 

Prof. Puchalska-Dąbrowska

 

 

dr Lul

 

 

prof. Janicka

 

 

„Literatura angielska”

 

 

OD KOLEKCJI DO ŚMIETNIK. KSIĄŻKI – RZECZY – LUDZIE.

 

Emancypantki. Przemiany formuły emancypacji kobiet w XIX i XX w.

1

z/o

15

 

III r. I0

 dr Strawińska

 

 

prof. Dąbrowicz

 

prof. Sokólska

 

 (Auto)promocja w języku i kulturze

 

 Biografistyka literacka

 

Język, literatura, kultura

1

z/o

 

15

               

 

 

 dr Konrad Szamryk

 Katerdra Historii Języka Polskiego, II rok I st.

 

Wprowadzenie na nauczenia języka polskiego jako obcego (15 h), sem zimowy

 

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w problematykę nauczania języka polskiego jako języka obcego. Na zajęciach omówione zostaną między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem języka polskiego jako języka obcego w kraju i za granicą, a także różne aspekty nauczania obcokrajowców, uwarunkowane m.in. ich językiem ojczystym, wiekiem czy przynależnością do różnych kręgów kulturowych. Zajęcia dają możliwość poznania zalet i wad różnych metod nauczania jpjo, a także zapoznania się z dostępnymi podręcznikami (dla poziomu początkującego, średniozaawansowanego i zaawansowanego). Oprócz podstawowych zagadnień metodycznych, poruszona zostanie problematyka nauczania kultury polskiej w nauczaniu jpjo oraz wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania.

                

dr Wiktor Gardocki

Zakład Badań Filologicznych Nad Cenzurą PRL i Edytorstwa II r. I st.

 

Cenzura wobec literatury w LATACH 1945 – 1989 R. (15 h), semestr letni

 

Na zajęciach zostanie poruszona kwestia cenzurowania prozy i poezji w Polsce w latach 1945-1989, a także wybranych aspektów z dwudziestowiecznej historii Polski.

 

 

dr Krzysztof Korotkich

Zakład Badań Filologicznych „Wschód –Zachód“ II rok I st.

 

Śmierć i poeta. Motywy tanatyczne w literaturze XIX i XX wieku (15 h), semestr zimowy

 

 

Tematem konwersatorium będzie śmierć jako temat i motyw w literaturze XIX i XX wieku, analiza zjawiska polegającego na niezwykłym zainteresowaniu problemem oraz śledzenie bogatych form realizacji tego, przede wszystkim w utworach poetyckich. Kontekstem rozważań będzie pogranicze sztuk, czyli wpływ malarstwa, filmu oraz muzyki na autora i jego dzieło. Odwieczny związek tanatosa i erosa ma stanowić jeden z głównych wątków aktywnej lektury tekstów, na wybór których wpływ będą mieli również uczestnicy zajęć. Jako punkt wyjścia proponuję rozmowę o twórczości:
- Antoniego Malczewskiego
- Juliusza Słowackiego
- Reinera Marii Rilkego
- Wystana H. Audena
- Gottfrieda Benna
- Zbigniewa Herberta
- Wisławy Szymborskiej
- Ewy Lipskiej
- Anny Markowej

 

             

dr Katarzyna Kościewicz

ZAKŁAD BADAŃ FILOLOGICZNYCH NAD CENZURĄ PRL I EDYTORSTWA, II rok I st.

 

Kultura pod presją cenzury (15h), semestr letni

 

Na zajęciach omówimy wpływ cenzury na kształt i recepcję  literatury, filmu, teatru i sztuk plastycznych w Polsce po 1945 r. Wprowadzeniem do tematu będą wywiady przeprowadzone z twórcami kultury przez Błażeja Torańskiego (Knebel. Cenzura w PRL-u, Warszawa 2016). Zawarte tam uwagi dotyczące cenzury posłużą nam jako punkt wyjścia do rozmowy o sposobie działania instytucjonalnej kontroli słowa, wykluczonych z dyskursu publicznego tematów oraz kosztach artystycznych i osobistych poniesionych przez twórców.

 

 

  1. Wprowadzenie

 

  1. Wprowadzenie do cenzury PRL – u

 

Bezkarni, rozmowa z prof. Z. Romkiem, w: B. Torański, Knebel. Cenzura w PRL-u,  Warszawa 2016, s. 13–32.

Antycenzor, rozmowa z T. Strzyżewskim, w: B. Torański, Knebel..., s. 261-279.

S. Mrożek, O cenzurze, w: tegoż, Varia. Życie i inne okoliczności, Warszawa 2003, s. 120-125.

T. Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.

 

  1. Cenzura wobec muzyki

K. Budrowska, Cenzurowanie tekstów  piosenek rockowych w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Rekonesans badawczy, w: W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczyk, Poznań 2016.

 

  1. Cenzura obyczajowa

Niecenzuralny fallus, rozmowa z Andrzejem Strumiłło, w: B. Torański, Knebel..., s. 133-134.

Zakaz miłości francuskiej, rozmowa z prof. Zbigniewem Lwem-Srarowiczem, w: B. Torański, Knebel...., s. 177-182.

Kamila Budrowska, Cenzura obyczajowa w Polsce w latach 1948-1958. Kilka uwag i przykładów, w: tejże, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku, Białystok 2014, s. 41-58.

Stefan Żeromski, Dzienniki.

 

  1. Sztuki plastyczne,

Jestem wolny, rysuję dla siebie, rozmowa z A. Krauze, w: B. Torański, Knebel..., s. 219-228.

A. Krauze, Gdy rozum śpi... Rysunki  Andrzeja Krauzego 1970-1989, Warszawa 2010.

 

 

  1. Film

Spryt, rozmowa z K. Zanussim; Wyklęty, rozmowa z G. Królikiewiczem, w: B. Torański, Knebel..., s. 51-62; 115-132

Mężczyźni, reż. G. Królikiewicz (youtube)

 

  1. Literatura: tłumaczenia

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Karolina Korcz, „Mistrz i Małgorzata“ Michaiła Bułhakowa w artykułach prasowych okresu PRL a instytucje kontroli, „Slavia Occidentalis“, t. 64, 2007.

Robert Looby, Censorship, Translation and English Language Fiction in People’s Poland, Leiden and Boston 2015

 

 

dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB

Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, III r. I st.

 

 

Literatura angielska (15 h), semestr zimowy

 

            Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zjawisk i osiągnięć literatury angielskiej od czasów najdawniejszych do XX w. na tle społeczno-kulturowym. Wśród omawianych zagadnień i postaci znajdą się m. in. dramat elżbietański (tragedia zemsty, Shakespeare), powieść gotycka, proza wiktoriańska, powieść strumienia świadomości (James Joyce, Virginia Woolf) i inne.  Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu. Podstawą zaliczenia będzie test pisemny ze znajomości treści omawianych w czasie zajęć oraz wybranych lektur. Na ocenę końcową złożą się wyniki sprawdzianu.

 

 

 

 

dr  Marcin Lul

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

OD KOLEKCJI DO ŚMIETNIKA (I Z POWROTEM).

KSIĄŻKI – RZECZY – LUDZIE, (15 h), semestr zimowy

 

Proponowane są następujące zagadnienia z kręgu literatury polskiej i obcej: zbieranie / kolekcjonowanie; tożsamość kolekcjonera (Hieronim Florian Radziwiłł, Józef Ignacy Kraszewski); kolekcje wielkiego miasta (Walter Beniamin, Pasaże); biblioteka jako miejsce rzeczywiste i wyobrażone (Umberto Eco, Imię róży [fragm.] i J. L. Borges, Biblioteka Babel);

poeta na śmietniku – tandetne, śmietnikowe formy – inscenizacja śmietnika (Tadeusz Różewicz, recycling; dramat Stara kobieta wysiaduje); postać kloszarda – mit i rzeczywistość (Wisława Szymborska, Kloszard; Patrick Süskind, Gołąb); Literatura na przemiał?Dyskusja o przyszłości literatury.

 

 prof Anna Janicka

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, III rok I st.

 

 

                              

dr Anetta B. Strawińska

Katedra Historii Jezyka Polskiego, III rok I st.

 

 

(Auto)promocja w języku i kulturze (15 h), sem. letni

 

30 godz.; konwersatorium

Celem konwersatorium jest przede wszystkim analiza językowych i pozajęzykowych, mechanizmów (auto)promocji we współczesnej kulturze w kontekście zjawiska autoprezentacji. Przedmiot uwagi stanowią m.in.: komunikowanie jako oddziaływanie; rytualizacja, stereotypizacja, moda jako formy przyciąganie uwagi,  kodowania (i dekodowania) przekazu; podstawowe terminy komunikowania społecznego, tj. audytorium a publiczność; zjawisko współczesnego narcyzmu i ekshibicjonizmu w kontekście rudymentarnych jednostek komunikacji werbalnej, tj. aktów mowy; blog – środek autopromocji w kulturze masowej; nowomowa demokratyczna polityków; fizjologizm językowy współczesnych emancypantek; współczesne autorytety; pozawerbalne komunikaty językowe; miejsce wulgaryzmu w świadomości tzw. bezrefleksyjnych jako przykładu nowego systemu społeczeństwa otwartego; celebryt(a) jako sposób autokreacji w popkulturze; celebrity endorsement - transfer znaczeń i wspieranie produktu wizerunkiem jednostki popularnej; popkultura (obiekty, osoby, konteksty) – produkt (idea, przedmiot) –  konsumpcja; reklama – akt komunikacji marketingowej.

Moduł będzie prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: metody heurystycznej, dyskusji, ćwiczeń praktycznych, psychozabaw/psychotestów.

 

 

 Dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

Biografistyka literacka (15 h), semestr letni

 

Konwersatorium dla III roku filologii polskiej, I stopnia

2018/2019

 

Biografistyka jest dziedziną piśmiennictwa cieszącą się popularnością wśród czytelników (wystarczy obejrzeć półki księgarń), ale niedoinwestowaną badawczo. Nie powstała historii biografistyki, a i teoria literatury niewiele miała tu do powiedzenia. Celem konwersatorium będzie zastanowienie się nad fenomenem popularności biografistyki zarówno w minionych wiekach, jak i  współcześnie, rozpoznanie najważniejszych punktów zwrotnych w jej dziejach, przedyskutowanie perspektyw badawczych, które się przed tą dziedziną rysują.

Konwersatorium mieści się w ramach prac Zespołu badawczego: Biografia  –życie publiczne –  literatura.

  

 

 

dr hab. prof. Urszula Sokólska, prof. UwB

Katedra Historii Jezyka Polskiego, III rok I st.

 

Język – literatura – kultura

 

Celem konwersatorium jest dyskusja nad zależnościami między wskazanymi w tytule elementami. Przedmiotem szczegółowej refleksji staną się zatem przemiany, jakie nastąpiły w języku ogólnym, a w konsekwencji również w stylu artystycznym w wyniku przeobrażeń kulturowych, społecznych i politycznych, a także uwarunkowań etnicznych i religijnych. Ważnym aspektem rozważań będą też  próby  odtworzenia wpływu wybitnych artystów słowa na rozwój kultury w szerokim rozumieniu. Wśród szczegółowych tematów znajdą się m.in. zagadnienia:  Konfrontatywno-kontrastywny charakter relacji między zbiorami Językoznawstwo - Literaturoznawstwo - Kultura; Słowo artysty. Typowość a indywidualizm;  Etymologia i konotacja słowa; Uwarunkowania pozaliterackie polskiej poezji i prozy; Uwarunkowania literackie polskiej poezji i prozy (Nurty awangardowe i eksperymentowanie słowem; Nurty klasycyzujące i odwołujące się do tradycji śródziemnomorskiej; Język niski jako tworzywo literatury) itp.

 

 

 

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE Tadeusz Miciński i ludzie epoki

Zapraszamy na
II OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
z cyklu MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE
Tadeusz Miciński i ludzie epoki,
która odbędzie się 11-12 października
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego Białystok,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A .

Program konferencji

Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych

Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych

Over the past years there has been a significant increase in interest in phraseology all over the world and intercontinental cooperation in this field should be facilitated. In July 2009, thanks to the initiative of Professor Yagi from Kwansei Gakuin University, the symposium “Phraseology 2009”, in which both Asian and European phraseologists participated, took place at Kwansei Gakuin University in Nishinomiya. The symposium rendered it possible for them to exchange views on phraseology.

The idea of the center is a continuation of the spirit of the symposium as well as of the project Research on Phraseology in Europe and Asia done by the University of Białystok in cooperation with Kwansei Gakuin University. All activities done within the framework of the project are included in the activity of the Center.

 

 

Joanna Szerszunowicz and Katsumasa Yagi at Kwansei Gakuin University

 

The logo of the Center reflects various perception of universally known objects – as it is the case of the prototypical image of the sun, which is to symbolize a variety of approaches to commonly discussed phraseological issues. The title of the project contains the word dialogue, which – as we do hope – will encourage you to voice your stand on phraseological issues. 

REPREZENTACJE PAMIĘCI ZBIOROWEJ W POEZJI DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU.

9 października 2018 godzina 11:30

Zapraszamy na kolejną mistrzowską prelekcję,
którą wygłosi wybitna badaczka literatury
polskiej Profesor Teresa Kostkiewiczowa.
Tytuł wykładu:
REPREZENTACJE PAMIĘCI ZBIOROWEJ
W POEZJI DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU.

Profesor Teresa Kostkiewiczowa w 1956 ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1963 uzyskała stopień naukowy doktora w oparciu o rozprawę zatytułowaną "Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego". Habilitowała się w 1971 na podstawie pracy pt. "Kniaźnin jako poeta liryczny". W 1983 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1956–1971 była zatrudniona w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie do czasu przejścia w 2006 na emeryturę była związana z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie, kierowała tamże Pracownią Literatury Oświecenia. Została też profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskiwała członkostwo m.in. w Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział I Filologiczny), Towarzystwie Naukowym Warszawskim, radzie naukowej IBL, Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Była przewodniczącą Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Weszła w skład redakcji pism „Wiek Oświecenia” (także jako redaktor naczelny) oraz „Pamiętnik Literacki”. Od 1984 przez ponad 25 lat przewodniczyła olimpiadzie literatury i języka polskiego.
Wybrane publikacje:
- Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław 1964
- Kniaźnin jako poeta liryczny, Wrocław 1971
- Klasycyzm – sentymentalizm – rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975
- Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984
- Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994
- Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996
- Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002
- Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010
/źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_Kostkiewiczowa/

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

W dniach  23-25 maja 2018 roku obradowała w Kijowie na Narodowym Uniwresytecie im. Tarasa Szewczenki Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Program konferencji Kijów 23-25 maja 2018

KLUB CZYTELNICZY EX LIBRIS

29 czerwca o 12:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie w Klubie Czytelniczym EX LIBRIS, które odbędzie się w Restauracji-Galerii „Kwestia Czasu” przy Placu NZS 1 w Białymstoku. Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich miłośników literatury i czytania. Podczas pierwszego spotkania będziemy mówić o dwóch książkach: „Transatlantyku” Witolda Gombrowicza i „Po stronie cieni” Jana Kamińskiego. Zachęcamy do przeczytania lub przypomnienia sobie tych dwóch utworów, wybrania najważniejszych cytatów z książek i podzielenia się nimi podczas spotkania. Zapraszamy również tych czytelników, którzy nie znają jeszcze tych lektur, bo może zechcą je przeczytać po spotkaniu. Organizatorem spotkań w Klubie Czytelniczym jest Stowarzyszenie Szukamy Polski dzięki współfinansowaniu Instytutu Książki w Krakowie. Spotkania poprowadzi Dominik Sołowiej.

Czytaj więcej...

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi