tj. czy t.j.?

Pytanie: Jak należy w skrócie zapisywać formułę tekst jednolity? Czy należy zapisywać jako t.j. , tj. czy tj (bez kropki)? Która z form jest najwłaściwsza?

Prof. Urszula Sokólska: Rozumiem, że w tym miejscu chodzi o pojęcie z zakresu prawa. Nie należy zatem stosować skrótu tj., który zgodnie z przyjętym w polszczyźnie zwyczajem oznacza ‘to jest’ i występuje w funkcji spójnika złożonego wprowadzającego zdanie współrzędne synonimiczne lub inne części zdania, np.: Aleksander Głowacki, to jest (tj.) Bolesław Prus, należy do grona najwybitniejszych pisarzy polskich. Proponowałabym raczej zastosowanie skrótu t.j., by uniknąć nieporozumień i pomyłek wynikających z utożsamienia dwóch różnych terminów. Należy bowiem pamiętać, że skróty tworzone specjalnie dla danego dzieła (lub nawet języka zawodowego) nie mogą przyjmować formy identycznej z formami zwyczajowo odnoszącymi się do innych wyrazów lub wyrażeń.

Szyldy reklamowe

Pytanie: Trapi mnie problem związany z prawidłowym układem słów pisanych w pionie - np. na szyldach. Czy napis powinien być obracany w lewą stronę czy w prawą stronę? Czy powinien być czytany z dołu do góry czy  z góry do dołu?.

Prof. Urszula Sokólska: Na pewno musimy pamiętać o pewnych zwyczajach i normach związanych z pismem. W kulturze europejskiej i angloamerykańskiej piszemy i czytamy od lewej do prawej strony, a nie odwrotnie, piszemy też od góry do dołu, a nie odwrotnie. Stąd też lepiej, by reklama zapisana w układzie pionowym też była czytany od góry do dołu i obracała się z lewej strony w prawą.

Wzgórze Wawelskie czy wzgórze wawelskie?

Pytanie: Która wersja jest poprawna: Wzgórze Wawelskie czy wzgórze wawelskie?

Prof. Urszula Sokólska: Pisownia wielką i małą literą jest umowną zasadą ortograficzną, czyli taką zasadą, która nie ma oparcia ani w wymowie, ani w budowie morfologicznej, ani też w historycznym rozwoju wyrazów. Ma charakter wyłącznie konwencjonalny, stąd budzi tak wiele wątpliwości.  W polszczyźnie przyjęło się, że wielką literą piszemy imiona i nazwiska (Jan Kowalski, Eliza Orzeszkowa), nazwy dynastii (Piastowie, Jagiellonowie, Burbonowie), imiona własne zwierząt (Azor, Drops, Krasula, Rex), nazwy mieszkańców części świata (Afrykańczyk, Europejczyk), nazwy narodowości (Dunka, Polak, Rosjanin), nazwy własne państw i inne nazwy geograficzne (Rzeczpospolita Polska, Stany Zjednoczone, Budapeszt, Morze Bałtyckie, Góra Kościuszki, Gubałówka, Tatry), nazwy instytucji (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku), nazwy gwiazd, konstelacji i planet (Wielka Niedźwiedzica, Mars, Ziemia), nazwy świąt i dni świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Środa Popielcowa, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja), nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych (motocykl marki Honda, samochód marki Fiat) itp. Wielką literą piszemy też niektóre wyrazy ze względów emocjonalnych bądź godnościowych, np.: Kochana Mamo, Drogi Przyjacielu, Szanowna Pani Profesor czy choćby Naród Polski w preambule do Karty Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku: „Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. [...]”.
      Nazwa wzgórze wawelskie pochodzi od nazwy terenowej Wawel, stosowanej już w średniowieczu na określenie wapiennego wzgórza wypiętrzonego w zakolu Wisły. Sama zaś nazwa Wawel wywodzi się z prasłowa wąwel, posiadającego podobne źródło, co wąwóz oraz wądół i etymologicznie oznacza ‘wąwóz dzielący wzgórze na dwie części’ lub ‘wyniosłość wśród mokradeł, miejsce otoczone wodą’. Z czasem nazwa Wawel przyjęła funkcję oficjalnej nazwy własnej, dziś odnoszonej już nie tylko do wzgórza w Krakowie, ale również do wybudowanego na wzgórzu zamku królewskiego i całego kompleksu zabytkowych budowli związanych z zamkiem. Ponieważ nazwa wzgórze wawelskie nie jest oficjalną nazwą geograficzną, a jedynie zwyczajową,  raczej trudno znaleźć tu uzasadnienie dla pisowni wielką literą. Istnieje bowiem reguła mówiąca, że przymiotniki utworzone od nazw krajów, miejscowości i innych toponimów, ale niebędące częścią jednostkowych nazw geograficznych, piszemy małą literą, np.: sery szwajcarskie, cygara kubańskie, fiordy fińskie, deptak zakopiański, jeziora mazurskie, wzgórze wawelskie, zamek wawelski, mosty warszawskie itp. Pisownia wielką literą, która utrwaliła się w licznych przewodnikach po Krakowie, ma prawdopodobnie charakter emocjonalno-godnościowy i wiąże się z traktowaniem zwyczajowo przyjętych mikrotoponimów jako pełnoprawnych nazw własnych.

W województwie podlaskim, ale w Podlaskiem

Pytanie: Proszę o opinię na temat pisowni i odmiany nazwy województwo podlaskie //w województwie podlaskim. W mediach słyszę bardzo często formę w województwie podlaskiem. Nie znajduję uzasadnienia dla takiej formy, a jest ona powszechnie używana, szczególnie w radiu. Proszę o opinię, które z użyć jest poprawne?

Prof. Urszula Sokólska: Podlaskie (zawsze wielką literą) to rzeczownik oznaczający region lub województwo; podlaski (małą literą) to przymiotnik. Różny status obu nazw pociąga za sobą różną ich odmianę. Trudności deklinacyjne dotyczą głównie rzeczownika Podlaskie, który przyjmuje wzorzec nie odmiany rzeczownikowej, lecz – przymiotnikowej. W dopełniaczu, celowniku i bierniku ma końcówki właściwe współczesnym przymiotnikom rodzaju nijakiego (-ego, -emu, -e), w narzędniku i miejscowniku zaś zachowuje starą końcówkę -em, dziś już właściwie archaiczną, pojawiającą się też w niektórych typach nazwisk (DanteDantem, KolbeKolbem, LindeLindem) i w nazwach miejscowych (Ruciane
–  Rucianem, ZakopaneZakopanem, Wysokie MazowieckieWysokiem Mazowieckiem). Napiszemy więc: „Puszcza Białowieska leży w Podlaskiem”, ale „Puszcza Białowieska leży w województwie podlaskim”. Zasada ta obowiązuje również w innych relacjach tego typu: Lubelskiew Lubelskiem, ale w województwie lubelskim; Pomorskiew Pomorskiem, ale
w województwie pomorskim.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi