Puszczamy wodze fantazji

Pytanie: Mam wątpliwości dotyczące użycia formy rzeczownika wodze w zdaniu: „Studenci nad wizją pracowali cały semestr pod kierunkiem prof. (…), który często pozwalał im na puszczanie wodzów fantazji”?

Prof. Urszula Sokólska: Znacznie lepsza byłaby konstrukcja „Pozwalał im puszczać wodze fantazji”. Skoro jednak autor wypowiedzi dokonał modyfikacji utrwalonego w polszczyźnie frazeologizmu, to powinien też pamiętać, że końcówka -ów występuje wyłącznie w męskiej deklinacji rzeczownikowej. Bezwyjątkowo obejmuje wszystkie męskie rzeczowniki twardotematowe (np.: pan – panów, senator – senatorów, syn – synów,  dom – domów), rzeczowniki zakończone na -mistrz (burmistrz – burmistrzów, harcmistrz – harcmistrzów, rotmistrz – rotmistrzów), wyrazy zakończone na -icz  (działkowicz – działkowiczów, klubowicz – klubowiczów, wycieczkowicz – wycieczkowiczów), a także słowa zakończone na -c (koc – koców, materac – materaców, pajac – pajaców, szewc – szewców). Z nielicznymi wyjątkami końcówkę -ów przyjmują męskie rzeczowniki miękkotematowe (np. przechodzień – przechodniów, uczeń – uczniów, zięć – zięciów, teść – teściów,
konsul – konsulów, król – królów
). Ponieważ forma wodze jest formą l. mn. od żeńskiego rzeczownika wodza, końcówka -ów jest tu niewłaściwa. Norma językowa dopuszcza w takiej sytuacji jedynie postać wodzy (nie zaś: wodzów czy wódz).

Rada Miasta Białystok czy Rada Miasta Białegostoku?

Pytanie: Jak powinno się mówić: Rada Miasta Białystok czy Rada Miasta Białegostoku?

Prof. Urszula Sokólska: W polszczyźnie rzeczownik miasto z nazwą tego miasta łączy się tradycyjnie w związku zgody, co oznacza, że oba człony uzgadniają swe formy we wszystkich przypadkach gramatycznych: miasto Białystok, do miasta Białegostoku itd., a zatem  poprawne są struktury Rada Miasta Białegostoku, Urząd Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Białegostoku.  Ponieważ powyższa zasada nie jest regułą sztywną, można również pozostawić nazwę miasta w mianowniku i posługiwać się konstrukcjami, którym przypisuje się status  urzędowych, np.: Rada Miasta Białystok, Prezydent Miasta Białystok. Zwyczaj taki może być nawet użyteczny, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące odmiany nazwy własnej lub wówczas, gdy nazwa ta jest zbyt długa. Trudno przecież za poręczne uznać wyrażenia typu: miastu Białemustokowi, z miastem Białymstokiem, miastu Międzyrzecowi, z miastem Międzyrzecem.
     Fakultatywność związku zgody i związku rządu w konstrukcjach tego typu współcześnie jest uznawana za normę, a samych wątpliwości na pewno nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć za pomocą metod nakazowo-administracyjnych. W tej kwestii obserwujemy pewne rozchwianie, o czym przekonują oficjalne użycia typu: Rada Miasta Warszawy obok Rada Miasta Szczecin, Rada Miasta Międzyrzec. Wiele zatem zależy od wielkości miasta, przyjętego zwyczaju czy formalnej struktury nazwy. Powinno się  jedynie pamiętać, by raz wybraną formułę stosować konsekwentnie we wszystkich dokumentach, ulotkach promocyjnych, na stronie internetowej miasta itp.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi