Halina Brzezińska– Stec

Halina Brzezińska– Stec

Starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w latach 2008-2017. Pierwszą pracę podjęła w Bibliotece Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w roku 1978, po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska. W 2005 roku została zastępcą dyrektora ds. Promocji, Informacji i Prac Naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej. Funkcję tę łączyła z funkcją kierownika OIN, a od 1 września 2008 r. została powołana na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Nadzorowała działalność informacyjną i promocyjną Biblioteki, była koordynatorem Podlaskiego Forum Bibliotekarzy i Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, prowadziła cykl wykładów „Podlasie w badaniach naukowych". Brała udział w wielu konferencjach oraz w szkoleniach, organizowanych w bibliotekach białostockich, uczestniczyła w zagranicznych wyjazdach studyjnych. Prowadziła zajęcia dla bibliotekarzy szkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez CEN. Mgr Halina Brzezińska – Stec jest autorką ponad 30 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W 1994 roku nawiązała również współpracę z Pomaturalnym i Podyplomowym Studium Bibliotekarskim istniejącym przy Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego, gdzie prowadziła zajęcia.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi