Pogorzałki, Pogorzałek

Pytanie: Jak należy odmieniać nazwy miejscowePogorzałki i Franki Dąbrowa w  parafii kobylińskiej: zPogorzałek czy z Pogorzałk, z Franek Dąbrowy czy z Frank Dąbrowy?  Mieszkańcy tych wsi używają drugiej formy (Pogorzałk, Frank), czyli tak jak ma to miejsce w wypadku miasta Suwałki. A jaka forma jest poprawna?

Prof. Urszula Sokólska: W „Słowniku nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami” pod red. Marka Łazińskiego czytamy: Suwałki, Suwałk, ale Pogorzałki, Pogorzałek.  Mamy też: Dąbki, Dąbek; Frączki, Frączek; Lipki, Lipek; Liszki, Liszek; Pogódki, Pogódek; Podgórki, Podgórek; itp.

Trudno tu zresztą wskazać jakąś jednoznaczną regułę. Często bowiem odmiana zależy od przyjętego na danym terenie zwyczaju. Zwróćmy uwagę choćby na nazwę miejscową Borki, która – w zależności od regionu – może przyjmować różne formy dopełniaczowe:

- Borki, Bork, Borkach (na Lubelszczyźnie, koło Radzynia Podlaskiego);

- Borki, Borek, Borkach (w Olsztyńskiem, Ostrołęckiem, Radomskiem, Suwalskiem, Tarnowskiem, Warszawskiem, Włocławskiem, Zamojskiem);

- Borki, Borków, Borkach (w Białostockiem, Bydgoskiem, Kieleckiem, Konińskiem, Lubelskiem k. Nowodworu, Łódzkiem, Opolskiem, Pilskiem, Piotrkowskiem, Płockiem, Radomskiem itp.). 

Najwięcej problemów stwarza forma dopełniaczowa od nazwy miejscowej Franki. Raczej nie użyłabym formy Franek, lecz równie regularnej – Franków (a to ze względu na  pochodzenie nazwy miejscowej od nazwy rodu i homonimiczność postaci Franek, której użycie w tym kontekście może prowadzić do nieporozumień).

Nie należy jednak w zdecydowany sposób odrzucać formy Frank (tworzonej zresztą w sposób zgodny z normą polszczyzny; por. np. cyt. wyżej Bork). Trudno przecież negować lokalne zwyczaje, tym bardziej że nie ma ku temu racjonalnych i systemowych przesłanek. Na pewno odmiana bez wstawnego -e- jest mniej popularna, odznacza się mniejszą  frekwencją, ale na pewno jest zgodna z normą.

Domyślam się, że oczekiwał Pan jednoznacznej odpowiedzi. W opisanej przez Pana sytuacji takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia nie ma. 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi