Mgr Anna Zagajewska, asystent

foto

mgr Anna Zagajewska, asystent

WYKSZTAŁCENIE

 

praca magisterska: 2011, Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora, Uniwersytet w Białymstoku (promotor: prof. Elżbieta Awramiuk)

 • finalistka XI edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego za pracę magisterską

 

filologiczne studia doktoranckie: 2011-2017, Uniwersytet w Białymstoku

 • przygotowywana rozprawa doktorska: Skodyfikowana norma ortograficzna wobec praktyki pisarskiej Polaków

 

 

Studium Pedagogiczne: 2015-2017 (kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego wraz z glottodydaktyką i metodyką nauczania języków obcych), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 

 

PUBLIKACJE

 • artykuły:
  • 2012 Zagajewska A. (2012), Kompetencja językowa studentów Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie pism kierowanych do rektora, w: Z problematyki kształcenie językowego w szkole, t. IV, red. E. Awramiuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 105-130.
  • 2014 Zagajewska A. (2014), Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora, w: Z problematyki kształcenie językowego, t. V, red. E. Awramiuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 83-101.
  • Zagajewska A. (2014), Trudne słowa. Wybrane problemy ortograficzne w praktyce pisarskiej, w: Białostockie Archiwum Językowe, nr 14, red. B. Nowowiejski, Białystok:Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 277-289.

 

 

ZREALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

 • Praktyka pisarska Polaków w świetle badań własnych (BMN, 2014)

 

 • Badania ankietowe nad znajomością skodyfikowanej normy ortograficznej wśród Polaków (BMN, 2013)

 

 • udział w realizacji projektu IPI PAN Słowik walencyjny „Walenty”

 

 

DYDAKTYKA

kurs języka polskiego dla studentów programu ERASMUS (obecnie)

morfologia współczesnego języka polskiego (2015)

kultura języka polskiego (2013/2014)

 

INNE INFORMACJE

 • lektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Pollando” (od 2016 r.)

 

 • udział w organizacji Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLLANDO przy Wydziale Filologicznym UwB (od 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi