Wysłać sms czy wysłać sms-a ?

Pytanie: Która z form jest poprawna: „wysyłać sms” czy ,,wysyłać sms-a”?

Prof. Urszula Sokólska: Czasownik wysyłać//wysłać rządzi biernikiem, a zatem poprawna forma powinna brzmieć: wysyłać sms, podobnie jak: wysyłać list, telegram, paczkę, wiadomość. We współczesnej polszczyźnie szerzą się jednak, dopuszczone przez słowniki poprawnościowe i z reguły kwalifikowane jako potoczne, konstrukcje wysłać sms-a, wysłać maila. Można tu zresztą doszukać się analogii do odmiany niektórych męskich rzeczowników nieżywotnych, które w bierniku l.p. – wbrew zasadzie ogólnej –  przyjmują formę równą formie dopełniaczowej, nie zaś mianownikowej, stąd np. palić papierosa (nie: palić papieros), kupić mercedesa (nie: kupić mercedes, choć: kupić samochód), mieć dolara (nie: mieć dolar).

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi