"O dziedzictwie w trzech metaforach"

"O dziedzictwie w trzech metaforach"

to tytuł prelekcji mistrzowskiej Profesora Ryszarda Nycza
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którą zapraszamy
nauczycieli, uczniów, studentów i doktorantów.

Prof. Ryszard Nycz od 1975 jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN, a od 1988 profesorem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym). Od 1990 jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008). Jest autorem około 150 publikacji. Redaktor m.in. tomów: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie oraz Postmodernizm. Antologia przekładów.

Książki:

Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Warszawa 1984, Kraków 1996 Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, Kraków 2000 Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, 2002, 2013 (III wydanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).
Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001 Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012

Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Collegium Invisibile.
Członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi