Terminator

Program staży studenckich w ramach projektu „Terminator” stanowi formę wsparcia, jaką oferuje swoim studentom Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt ma na celu rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej białostockiej polonistyki. Udział w stażach pozwoli studentom wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w praktyce, zdobyć, tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Ponadto zacieśnienie współpracy między IFP UwB a pracodawcami pozwali na lepsze przygotowanie studentów na wymagania rynku pracy.
Studenci będą mieli możliwość „terminowania” pod okiem swoich mistrzów w różnego rodzaju placówkach i instytucjach, adekwatnych do realizowanego kierunku studiów (np. wydawnictwach, redakcjach gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych, agencjach public-relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych, placówkach kultury, itp.). Efektem stażu będzie opracowany i wykonany projekt (np. audycja, reportaż, edycja, wystawa itp.). Student otrzyma także referencje od swojego pracodawcy.  
Opiekunowie w roku akademickim 2015/16:
- dr Elżbieta Jurkowska
- dr Krzysztof Korotkich

dokumenty:

regulamin stażu.pdf

skierowanie na staż.doc

porozumienie.doc

harmonogram stażu.doc

karta stażu.doc

ocena stażu.doc

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi