WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURZE POLSKIEJ. IDEE I OBRAZY

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Oddział Podlaski Związku Tatarów RP | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku | Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku | Instytut Filologii Polskiej
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Komparatystycznej
WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W LITERATURZE POLSKIEJ. IDEE I OBRAZY
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 r.

w Białymstoku na Wydziale Filologicznym UwB i w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Konferencja będzie miała charakter komparatystyczny i interdyscyplinarny. Będzie to przedsięwzięcie ogólnopolskie z udziałem zaproszonych naukowców z zagranicy. Do udziału w sesji zapraszamy nie tylko polonistów, komparatystów i orientalistów, ale też przedstawicieli wszystkich gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują związki literatury polskiej z kulturą i literaturą świata muzułmańskiego. Podczas naszego spotkania chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:
· Inspiracje orientalne w literaturze polskiej od średniowieczna do współczesności.
· Podróże polskich pisarzy do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje.
· Literackie obrazy Azji Centralnej, Krymu, Powołża – Idel-Uralu, Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej (w literaturze polskiej).
· Orientalne gatunki literackie (rubai/rubai’jjat, kasyda, gazela, makama, etc.) i ich
transformacja na gruncie polskim.
· Sarmatyzm, dialog oświecenia z Orientem, „islamskie aspekty” romantyzmu i Młodej Polski.
· Literatura polska wobec literatur narodów muzułmańskich (tatarskiej, krymskotatarskiej,
arabskiej, tureckiej, perskiej, etc.)
· Klasycy literatur orientalnych w przekładach poetów polskich (Rumi – Miciński, Çoban-zade
– Chazbijewicz i inni).
· Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polskotatarska
(ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze,
socjologiczne i inne).
· Folklor Tatarów polskich (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy).
· Publicystyka i ruch wydawniczy polskich Tatarów.
Gorąco zapraszamy Państwa do wygłoszenia referatów i do dyskusji!
* * *
Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie w dniach 19/20, 20/21 i 21/22 listopada 2015
roku (koszt pokryty będzie z opłaty wpisowej).
Uczestnicy powinni opłacić wpisowe w wysokości 450 zł (dla osób z Białegostoku – 350 zł).
[o numerze konta poinformujemy w osobnym liście].
Wszyscy referenci otrzymają wydany w 2015 roku przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” i Związek Tatarów RP tom zawierający referaty z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” (Białystok-Sokółka, 2014). Materiały z tegorocznej sesji zostaną wydane w formie recenzowanej punktowanej monografii zbiorowej, która ukaże się w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” w 2016 roku.
Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2015 roku. Prosimy je przesłać na adres elektroniczny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Komitet Organizacyjny:
- Dr Grzegorz Czerwiński (Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB)
- Dr Artur Konopacki (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)
- Prof. Jarosław Ławski (Kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB)
- Prof. Leonarda Dacewicz (Kierownik Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego UwB)
- Prof. Dariusz Kulesza (Kierownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB)
- Prof. Anna Kieżuń (Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB)
- Dr Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska w Białymstoku)
- Mgr Grzegorz Kowalski (Książnica Podlaska w Białymstoku)
Komitet Naukowy:
- Prof. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Przewodniczący
Komitetu Naukowego
Siedziba Komitetu Organizacyjnego: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, pokój 75
15-420 Białystok
Tel. 725 778 089
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Naukowa Seria Wydawnicza
„COLLOQUIA ORIENTALIA BIALOSTOCENSIA”
Wschód, Pogranicza, Kresy, obrzeża i krańce, peryferie i prowincja to miejsca o szczególnej mocy kulturotwórczej. Równocześnie jest to przestrzeń oddziaływania odmiennych centrów cywilizacyjnych, religijnych, językowych, symbolicznych i literackich. Białystok i Podlasie, dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej jagiellońskiej Rzeczypospolitej to miejsce i dynamiczna przestrzeń pograniczna w głębokim znaczeniu: stykają się tutaj przecinające Europę na pół płyty kontynentalne cywilizacji łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu. Ścierają się tu, ale nie niszcząc wzajemnie, Orient ze światem Zachodu, Bałtowie ze Słowianami, prawosławni z katolikami, Białorusini z Polakami, Ukraińcy i Rosjanie. To źródło niemal wygasłej, niegdyś żywej tradycji żydowskiej, wyniszczonej przez Szoah, powoli odbudowującej się w nowym otoczeniu kulturowym i etnicznym. Tu znajdują się wielkie centra religijne i kulturalne wschodniego i zachodniego chrystianizmu: Ostra Brama, Żyrowice, Święta Góra Grabarka, Poczajów, Troki, Ławra Supraska, Grodno, Żytomierz, Bar, nade wszystko Ławra Kijowsko-Peczerska; tu leżą ośrodki polskiego islamu: Kruszyniany i Bohoniki, centra religijne Karaimów, źródła chasydyzmu. Białostockie Kolokwia Wschodnie to idea służąca międzykulturowej i międzyreligijnej wymianie
myśli, utrwalaniu źródeł pamięci i tożsamości kulturowo-historycznej, badaniu świadectw literackich, artystycznych, przedstawiających przenikanie się wiar, kultur i tożsamości. „Colloquia Orientalia Bialostocensia” to naukowa seria wydawnicza, której zadaniem jest publikowanie materiałów źródłowych i prac naukowych dotyczących szeroko rozumianego dziedzictwa europejskiego Wschodu. Jego części stanowią…
· Kultura, literatura, historia Europy Środkowej i Wschodniej.
· Cywilizacyjne i kulturowe pogranicza Europy i innych kontynentów, Orientu, Południa,
Śródziemnomorza.
· Pierwsza Rzeczpospolita oraz kultury krajów słowiańskich, bałtyckich, germańskich,
romańskich.
· Wielkie Księstwo Litewskie, Podlasie i Polesie, Inflanty, Kresy, pogranicze wschodnie, Prusy
Wschodnie.
· Kultury mniejszości: Białorusinów, Żydów, Karaimów, Ukraińców, Rosjan, Niemców,
Romów, Tatarów, staroobrzędowców, prawosławnych, protestantów.
· Tradycje, obrzędy, symbole i mity narodów Wschodu, języki ludów zamieszkujących tę
kulturową przestrzeń.
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”:
Prof. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski)

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi