Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”
Katedra Językoznawstwa Historycznego IFW | Instytut Filologii Polskiej | Akademia Supraska | Katedra Teologii Katolickiej | Katedra Teologii Prawosławnej | Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku | Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego | Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszerowa
zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”, która odbędzie się
w Supraślu w dniach 14-15 maja 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI


W ramach tak sformułowanego tematu proponujemy podjąć dyskusję nad następującymi problemami:
- Judaizm i chrześcijaństwo – wzajemne relacje i uwarunkowania.
- Biblia w optyce chrześcijan i żydów, symbolika biblijna i jej implikacje
(liturgia, sztuka sakralna, literatura, język).
- Świat słowiański wobec chrześcijańskiego dziedzictwa (historia, język,
kultura).
- Współczesność języków słowiańskich (piśmiennictwo świeckie i
religijne, słownictwo, frazeologia, nazewnictwo).
Planowany czas prezentacji referatu – 20 minut. Językiem konferencji jest język polski, angielski oraz języki wschodniosłowiańskie. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, która obejmuje:
materiały konferencyjne, uroczystą kolację, przerwy kawowe, publikację wygłoszonych referatów. Pozostałe koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie – całodzienne 35 zł/os.) ponoszą uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w  AKADEMII SUPRASKIEJ (miejsce obrad) znajdującej się na terenie Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu pok. z łazienką: 45 zł/os. pok. bez łazienki: 35 zł/os.
http://akademia.cerkiew.pl/
 Ośrodku Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu (w sąsiedztwie Akademii) pok. 2 os. łazienką: 50 zł/os.
http://www.bukowisko.com.pl/
Fakultatywnie proponujemy koncert muzyki cerkiewnej, zwiedzanie znajdującego się na terenie monasteru Muzeum Ikon oraz zorganizowane zwiedzanie Tykocina i Świętej Wody (16 V 2015 r.).
Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 15 IV 2015 r. na konto: Citibank Handlowy S.A.
13 1030 1074 0000 0000 8526 8015 (z dopiskiem „Chrześcijańskie dziedzictwo”)
Na zgłoszenia wraz z tematem referatu czekamy do 31 lII 2015 r. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kartę zgłoszeniową znajdą Państwo w załączniku. O szczegółach organizacyjnych i wymogach edytorskich
powiadomimy Państwa w osobnej korespondencji. Pragniemy również poinformować, iż wszystkie wygłoszone i
pozytywnie ocenione przez recenzentów referaty zostaną opublikowane w roczniku „Studia Wschodniosłowiańskie” (8 pkt.) lub „Roczniku Teologii Katolickiej” (8 pkt.).
Przewodniczący konferencji
prof. dr hab. Zofia Abramowicz
Sekretarz konferencji
dr Anna Rygorowicz-Kuźma
dr Małgorzata Kurianowicz

karta zgłoszenia

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi