Artur J. Szczęsny

Studia w latach 1983-1987 z przerwami, uczestniczył w tym czasie w pracach Koła Polonistów, dokładnie Sekcji Twórczości Własnej. Byłem naczelnym pisanego na maszynie pisemka "Kartki" (tak, tak - trzy numery, trzeci podwójny 3/4), potem publikował w "Materiałach Koła Polonistów", "Pracach Koła Polonistów" (wydawnictwa jednorazowe) i wydałem tomik wierszy "Masz prawo zrezygnować" (1987). 
    Od 1982 r. do 1989 r. redagował i drukował podziemne pismo "Nasz Głos" Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej (później Ruchu Solidarności Młodych). Później był redaktorem książek w wydawnictwie "Versus", dziennikarzem i sekretarzem redakcji "Tygodnika Białostockiego", miesięcznika (później kwartalnika) "Plus", pisma literackiego "Bez nazwy" no i - przede wszystkim - Pisma Literacko-Artystycznego "Kartki". Pracuje w lokalnym dzienniku "Gazeta Współczesna" jako grafik komputerowy i recenzent. 
Zwartym drukiem wydał tomiki poetyckie:
"Masz prawo zrezygnować" (Koło Polonistów Filii UW w Białymstoku, 1987),
"Wiersze wybrane" (Zakady Wydawnicze "Versus", Białystok 1992),
"Wiersze przebrane" (KARTKI, Białystok 1997),
"Wiersze przydrożne" (KARTKI, Białystok 2002).
"Zwykły wiersz o miłości" (Bibliioteka Jednego Wiersza, Białystok 2013)
Współredagowałem też (z Bogdanem Dudko, Jerzym Nachiło i Katarzyną Wołkowycką) antologię poezji białostockiej "25" (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Białystok 1996).
     "Okres studiów na polonistyce pozwolił mi na rozwijanie zainteresowań literackich (barok, XIX wiek, XX-lecie międzywojenne) i uczestniczenie w młodzieżowym życiu kulturalnym Filia UW w Białymstoku pozwalała studentom realizować własne pomysły, także przy udziale ludzi spoza uczelni. Nie bez znaczenia było poznanie ludzi, którzy wywarli duży wpływ na moje dalsze życie. Ludzi podobnie myślących i poszukujących - prawdy i stylu". (ajs)
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi