Robert Tyszkiewicz

Robert Tyszkiewicz

Robert Tyszkiewicz – polityk, poseł na Sejm, wydawca, działacz społeczny, przedsiębiorca. Abiturient Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kierunek filologia polska (ukończył studia, nie złożył pracy magisterskiej). Żonaty, ma dorosłego syna Michała.

W wieku 17 lat rozpoczął aktywną działalność przeciwko władzom komunistycznym, z tego powodu został relegowany z II LO w Białymstoku. Maturę zdał wieczorowo. W latach 1982 – 1985 twórca i działacz podziemnej organizacji: Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej (MłoKOS). W latach 1982-1989 założyciel, organizator druku, wydawca i redaktor podziemnego pisma „Nasz Głos”, inicjującego działania opozycyjne białostockiej młodzieży. Od 1983 współpracownik podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej „Solidarność” Białystok. Za swoją działalność opozycyjną dwukrotnie aresztowany – w 1983 i 1984 r. Przetrzymywany w areszcie KW MO w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza i w Areszcie Śledczym w Białymstoku przy ul. Kopernika.

W 1986 r. jako student białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego kierował opozycyjnym Ruchem Solidarności Młodych. W latach 1988-1989 członek i rzecznik prasowy jawnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Białystok, w latach 1989-1990 delegat na Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „S”.

W latach 1990-1992 zastępca redaktora naczelnego pisma białostockiej „S” -„Tygodnika Białostockiego”, potem redaktor naczelny pisma „Plus”. W 1992 r. założył w Białymstoku własną firmę wydawniczą „Publikator” i kierował nią do 2007 r.

Od 2001 r. – członek Platformy Obywatelskiej. W latach 2003-2006 przewodniczący Zarządu Miejskiego PO w Białymstoku. W latach 2006 – 2010 i od października 2013 r. do chwili obecnej - przewodniczący Regionu Podlaskiego PO RP. Od 2005 r. – poseł na Sejm: V, VI i VII kadencji. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi (założonego z jego inicjatywy) oraz członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi