Oferta studiów I stopnia

Filologia polska
– stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia; Forma studiów: stacjonarne; Czas trwania: 3 lata

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

 

Limit miejsc

44

Język wykładowy

polski

Opis

Program studiów jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia na studiach wyższych (dla kierunku filologia polska), w tym z „Rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta” z dn. 3.10.2006 r. dotyczącym m.in. punktacji ECTS.

Absolwent filologii polskiej studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku - dzięki bogatej propozycji zajęć podstawowych i kierunkowych, ale również specjalistycznych fakultatywnych – posiada rzetelne i rozbudowane wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawsta, może również uzyskać przygotowanie specjalistyczne z zakresu dziennikarstwa cyfrowego, edytorstwa tradycyjnego, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, promocji, wiedzy o regionie, nauczania języka polskiego. Student filologii polskiej ma szansę ugruntować i rozwinąć swoją kompetencję językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk kulturowych i społecznych.

Programy zajęć uwzględniają najnowszą literaturę i współczesne tendencje w rozwoju języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia teorii literatury i językoznawstwa. Program studiów oferuje także przedmioty pogłębiające znajomość kultury oraz historii.

Absolwent powinien poznać język łaciński w stopniu podstawowym oraz wybrany język obcy na poziomie B2, zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „filologia polska” mają na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w perspektywie przyszłego zatrudnienia absolwenta oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany od strony teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego (po zaliczeniu specjalistycznego bloku zajęć metodycznych i uzyskaniu uprawnień w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku). Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, w wydawnictwach prasowych i książkowych, w urzędach, np. jako rzecznik prasowy, specjalista od promocji, w firmach związanych z rynkiem medialnym oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności przetwarzania tekstu. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia dwuletnich studiów magisterskich (drugiego stopnia) w szerokim zakresie humanistyki. 

Specjalności:

- edytorska,
- promocja miasta i regionu,
- współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa,
- dziennikarstwo cyfrowe.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

 

Studia 40 +
Bezpłatne studia I stopnia, skierowane do osób, które:

- zdały maturę (bez znaczenia wiek kandydata), ale z różnych powodów mogą podjąć studia tylko w systemie popołudniowym,
- studiowały już filologię polską, ale z różnych przyczyn przerwały studia,
- ukończyły już inny kierunek studiów, ale chcą rozwijać swoją humanistyczną wiedzę i zainteresowania na kierunku filologia polska.

Proponujemy stacjonarne studia, realizowane w systemie zajęć popołudniowych, po których można uzyskać tytuł licencjata filologii polskiej.

 

______________________________________________________
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:
Poniedziałek - Piątek w godzinach 10.00-13.00
w miesiącach: maj, czerwiec 2015 r. - Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 85
w miesiącach: lipiec, sierpień oraz do 25 września 2015 r. - Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 74
telefon: 85 745 74 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi