Oldscoolowy

Pytanie: Czy w języku polskim istnieje przymiotnik zapożyczony z języka angielskiego oldscoolowy? Jaka jest poprawna jego forma: oldschoolowy, oldskulowy, oldscoolowy czy może inna? A może należy zastąpić ten przymiotnik jakimś polskim odpowiednikiem?

Prof. Urszula Sokólska: Wyraz oldschoolowy pochodzi od ang. old school, dosłownie ‘stara szkoła’. W polszczyźnie ogólnej frazeologizm stara szkoła używany jest w znaczeniu przymiotnikowym jako ‘tradycyjny, klasyczny, godny podziwu’ bądź znaczeniu rzeczownikowym, czyli ‘ktoś, kto reprezentuje dobrą jakość, odznacza się nieprzeciętną wiedzą, nienagannymi manierami itp.’. Przymiotnik oldschoolowy, będący wynikiem procesu adaptacji  leksemów obcych, powstał w wyniku dołączenia do angielskiej podstawy bardzo produktywnego w polszczyźnie formantu –owy. Dzięki żywym procesom nie tylko derywacyjnym, ale również fonetycznym, fleksyjnym oraz graficznym w polszczyźnie pojawiły się przymiotnikowe formy oldscoolowy, oldscoolowe czy oldskulowy, oldskulowego itp. , a nawet rzeczownik oldskul. „Wielki słownik ortograficzny” pod red. Edwarda Polańskiego (PWN 2010) odnotowuje neologizm oldskul w dwóch znaczeniach:
    1. ‘to, co przestarzałe, niemodne’;
    2. ‘moda na ubiór nawiązujący do czasów sprzed 20-30 lat’.

    Zazwyczaj mówiący żartobliwie określają w ten sposób rzeczy stylizowane na minione dekady. Na pewno wyrazy te upowszechniły się już w języku młodzieży, ale w polszczyźnie oficjalnej nadal uchodzą za nacechowane.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi