Seminarium naukowe o Lubomirskim w Wiedniu

26 czerwca 2013 roku, w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbędzie się seminarium naukowe pt. „Opis historyczno-statystyczny Wiednia” księcia Edwarda Lubomirskiego (1796-1823) – perspektywy edycji krytycznej dzieła. Organizatorami spotkania SA: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku [Wydział Filologiczny], Stacja PAN i prof. Alois Woldan z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego.

 

Książę Edward Lubomirski był pisarzem, podróżnikiem, a także dyplomatą, niesłusznie w Polsce zapomnianym, z dwóch co najmniej powodów: po pierwsze i najważniejsze, twórcę tego można określić mianem pierwszego polskiego romantyka oraz prekursora teorii dramatu romantycznego na lata przed debiutem Adama Mickiewicza. Po drugie zaś – jego główne, najważniejsze dzieło, Opis historyczno-statystyczny Wiednia, jest znakomitym przykładem barwnej i wnikliwej literatury podróżniczej, posiadającym znaczne walory estetyczne oraz poznawcze.

Dyskusja nad dziełem oraz postacią jego autora jest dziś tym bardziej potrzebna, że pojawiły się perspektywy edycji Opisu historyczno-statystycznego Wiednia. Niebawem zostanie on wydany w ramach edycji Dzieł zebranych Lubomirskiego w serii „Czarny Romantyzm”, w formie naukowej, krytycznej edycji. Potrzeba zatem namysłu nad tym, jaki kształt powinna ona przybrać, a przede wszystkim: jak należy ocenić i jak usytuować pisarstwo Edwarda Lubomirskiego w kontekście polskiej i europejskiej literatury, na styku epok, w przededniu romantycznego przesilenia w kulturze polskiej.

W tym celu właśnie Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku podjęła się organizacji spotkania znakomitych specjalistów w dziedzinie literatury z Polski i Austrii, wśród których można wymienić takie nazwiska jak: prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prof. dr hab. Alois Woldan, prof. dr hab. Jarosław Ławski,  dr hab. Marta Kopij-Weiss, i inni. Seminarium w Wiedniu stawia przed sobą zadanie przedyskutowania merytorycznych i metodologicznych podstaw edycji dzieła Lubomirskiego, ale także – co nader istotne – pogłębienia i rozwinięcia trwającej już od lat współpracy między Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi