Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do XX-lecia międzywojennego


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do XX-lecia międzywojennego
Białystok 26-27 września 2013 r.

 Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie mają zaszczyt zaprosić Państwa 
do udziału w:
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do XX-lecia międzywojennego”.
Białystok 26-27 września 2013 r.

Drodzy Państwo, sto dziesięć lat temu ukazała się ważna dla polskiej myśli emancypacyjnej książka Głos kobiet w kwestyi kobiecej (Kraków 1903). Podsumowywała ona niezwykle ważny etap rozwoju i zarazem otwierała nowy rozdział w ruchu emancypacyjnym. Po 110 latach od wydania tej księgi chcielibyśmy z perspektywy początku XXI wieku spojrzeć okiem historyka literatury na metamorfozy, jakim idea emancypacji podlegała od jej oświeceniowych początków przez XIX-wieczne formy aż po XX-lecie międzywojenne. Konferencja ma charakter historycznoliteracki, choć dopuszczamy interdyscyplinarne ujęcia. Mile widzimy prace komparatystyczne lub analizujące klasyczne dzieła ruchu emancypacyjnego kobiet w Europie i Ameryce. Szczególnie interesuje nas wschodnio-
i środkowoeuropejski kontekst przemian idei emancypacyjnych (Ukraina, Rosja, Białoruś, kraje bałtyckie, Czechy i Słowacja). Przedmiotem naszej refleksji staną się następujące kwestie:

 • Oświeceniowa, romantyczna, pozytywistyczna, modernistyczna
  i międzywojenna formuła emancypacji zapisana w tekstach programowych.
 • Literackie realizacje różnorodnych form myśli emancypacyjnej.
 • Polskie formuły emancypacyjne w kontekście wschodnioeuropejskim (Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa etc.).
 • Gatunki a formuły emancypacji – formalny wyraz myśli emancypacyjnej.
 • Emancypacja kobiet w kulturze polskiej a obraz mężczyzny, rodziny
  i dziecka.
 • Historyczne i społeczne uwarunkowania emancypacji.
 • Tradycjonalistyczne i antyemancypacyjne formuły myślenia o kwestii kobiecej.
 • Nowe media (prasa, radio etc) a rozprzestrzenianie się myśli emancypacyjnej.
 • Idee emancypacyjne w malarstwie, teatrze, muzyce, filmie, rzeźbie etc.
 • Dzieje badań historycznoliterackich nad emancypacją kobiet, ich przemiany, osobliwości, formy.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2014 planujemy wydanie recenzowanej monografii zbiorowej.
Zgłoszenia należy przesyłać do 25 kwietnia na adres elektroniczny:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 450 zł. Zapewniamy nocleg i wyżywienie, a także możliwość zwiedzania atrakcyjnych miejsc miasta i regionu.

Serdecznie zapraszamy

dr Anna Janicka                                                                             dr Barbara Olech
Przewodnicząca                                                                            Z-ca Przewodniczącej
Komitetu  Organizacyjnego                                                           Komitetu Organizacyjnego

dr Corinne Fournier                                                                   dr Mariya Bracka
Z-ca Przewodniczącej                                                                        Sekretarz
Komitetu Organizacyjnego                                                                 Komitetu Organizacyjnego

KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:
Dr Anna Janicka (UwB, Białystok) – Przewodnicząca
Dr Corinne Fournier (Université de Berne, Bern) – Z-ca Przewodniczącej
Dr Barbara Olech (UwB, Białystok) – Z-ca Przewodniczącej
Dr Mariya Bracka (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów) – Sekretarz Konferencji
Mgr Grzegorz Kowalski (Książnica Podlaska, Białystok) – Sekretarz Konferencji
Dr Maria Berkan-Jabłońska (UŁ, Łódź)
Dr Iwona Rusek (UW, Warszawa)
Mgr Jolanta Dragańska (UwB, Białystok)
Mgr Urszula Adamska (UwB, Białystok)
Mgr Łukasz Zabielski (UwB, Białystok)
Anna Brańska (UwB, Białystok)
Małgorzata Wojtowicz (UwB, Białystok)

KOMITET  NAUKOWY  KONFERENCJI:
Prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN, Warszawa)
Prof. Anna Cetera (UW, Warszawa)
Prof. Małgorzata Czermińska (UG, Gdańsk)
Doc. Ludmiła Jerszowa (Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Żytomierz)
Prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN, Warszawa)
Prof. Jarosław Ławski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB, Białystok)
Prof. Natalia Malutina (Narodowy Uniwersytet Odeski im. I. Miecznikowa, Odessa)
Prof. Swietłana Musijenko (Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno)
Prof. Rościsław Radyszewski (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów)
Prof. Jolanta Sztachelska (UwB, Białystok)

KARTA ZGŁOSZENIA
na konferencję  
Przemiany formuły emancypacyjnej...

imię, nazwisko:         
tytuł, stopień naukowy:       
miejscowość, nazwa uczelni:
adres kontaktowy:    
adres e-mail, nr telefonu:
proponowany temat referatu:

sugestie odnośnie urządzeń (projektor multimedialny itp.) potrzebnych do wygłoszenia referatu, inne uwagi:

przewidywana liczba noclegów  (prosimy zaznaczyć):

25/26 IX,  26/27 IX, 27/28 IX

inne uwagi:

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi