prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

foto

prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Jolanta Sztachelska , dr hab. Prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

Białostoczanka. Ukończyła w 1980 roku polonistykę na Filii UW w Białymstoku. Doktorat -1990 i habilitację -2004 uzyskała w  IBL PAN  (Warszawa).

W Instytucie Filologii Polskiej najpierw Filii UW, obecnie Uniwersytetu w Białymstoku od  października 1980 roku.

W latach 1997-2003 prodziekan ds. nauki na Wydziale Humanistycznym, w latach 2005-2007 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej  na Uniwersytecie w Białymstoku, 2007-2009 przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej UwB.

Kierownik Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski .

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Białymstoku.

Członek ZLP, Towarzystwa im. A. Mickiewicza, Towarzystwa Kultury Teatralnej, Towarzystwa Przyjaciół Języka.

Nauczyciel akademicki z dużym doświadczeniem, wypromowała ok. 300 prac magisterskich, 4 doktorów, w tej chwili ma pod opieką 6 doktorantów.

Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX i pocz. XX wieku i jej konteksty światowe

Kręgi zainteresowań:

1/ problematyka podróżopisarstwa i dokumentaryzmu ( antropologia podróży, podróżopisanie  jako  składnik kultury rodzimej w konfrontacji z kulturami obcymi)

 Zob. książki zbiorowe:  publikacja w języku angielskim Metamorphoses of Travel Writing. Across Theories, Genres, Centuries and Literary Tradition, ed. by G. Moroz and J. Sztachelska ( Cambridge Scholars Publishing UK 2010), oraz  w języku polskim Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość ( Białystok 2012), red. J. Sztachelska, G.Moroz, M. Kamecka i K.Szymborska.

Artykuły:  Reportaż. Z dziejów gatunku w XIX wieku, „Białostockie Studia Literackie” oraz  Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w. , „Studia Podlaskie”2013 t.21.  Do Słownika krytyki literackiej XIX wieku opracowała hasła: epistolografia, pamiętnik, reportaż. 

2/ estetyka XIX wieku

 Publikacje: Wybór pism estetycznych Henryka Struvego (Universitas Kraków 2010);  w języku angielskim:  Henryk Struve –critic of transition era, w: 20th Century Aesthetics in Poland. Masters and Their Followers, ed. By K. Wilkoszewska, Semper Warszawa 2012.

3/ antropologia młodości  -

XIX wiek jako formacja kulturowa  stawiająca na młodość i wyraźnie tę kategorię dowartościowująca, inspiracja: amerykańskie studia kulturowych spod znaku Children studies .

Publikacje:  Children Studies jako perspektywa interpretacyjna , pod red. J. Sztachelskiej i K. Szymborskiej, Białystok 2014.  Zob. także:  Raz, gdy chciałem być mały. O baśni, ludziach  i krasnoludkach ( w: pracy zbiorowej Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru, red. T. Budrewicz i J. Majchrzyk, Warszawa 2014) oraz  Narracje dziecięce Bolesława Prusa, w : Zabijanie klasyków. Studia i eseje, Białystok 2015.  

4/ sienkiewiczologia , uprawiana od 20 lat, intensywnie poszerzana i pogłębiana.

Studia sienkiewiczowskie powstałe w ostatnim dziesięcioleciu, napisane przez Jolantę  Sztachelską publikowane były w czasopismach  (np. Zabijanie klasyków. Casus: Sienkiewicz „Przegląd Humanistyczny” 2011 z.5; „Legiony” Henryka Sienkiewicza – powieść nieznana  „Wiek XIX. Rocznik TL im. A. Mickiewicza  R. 7(49)2014)oraz w  pracach zbiorowych (np. Beatrycze i inne. Mity kobiet w męskim świecie Sienkiewicza, w: Beatrycze i inne, red. G. Borkowska, L. Wiśniewska, Gdańsk 2010; Dwie legendy Sienkiewicza, w: Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007). Częściowo zostały opublikowane w  książce Zabijanie klasyków ( Białystok 2015). Pozostałe, napisane w 2010-2015 roku wejdą do planowanych publikacji  grantowych (2016-2017).

Od 2012 i 2013 roku Jolanta Sztachelska jest wykonawcą w dwóch grantach.

  • 11H11024680NPRH (2012-2016) Edycja krytyczna Pism wszystkich Bolesława Prusa ( kierownik–dr hab. Prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska).   

 NCN 2012/06/A/HS2/00252 (2013-2018): Henryk Sienkiewicz. Obraz w kulturze polskiej XX wieku (kierownik – prof. Tadeusz Bujnicki ).

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi