Dr Anetta Strawińska

strawińska

dr Anetta Strawińska

Anetta Bogusława Strawińska

Praca magisterska: Słownictwo z zakresu tkactwa we wsi Michałowo w województwie białostockim;1997
Praca doktorska: Świadomość językowa użytkowników polszczyzny północnokresowej przełomu XIX i XX wieku (na podstawie poradników Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego) Białystok, 2009; data uzyskania stopnia doktora: Białystok, 14.01.2010 r.

Najnowsze publikacje:

- Słownictwo emocjonalne w tekstach z przełomu XIX i XX wieku traktujących o poprawności językowej, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2011, s. 327343.

- Internetowe portale plotkarskie – próba analizy językowej, [w:] Skandal w tekstach kultury. Tabu-Trend-Transgresja, pod red. Mariana Ursela, Magdaleny Dąbrowskiej, Joanny Nadolnej, Małgorzaty Skibińskiej, Warszawa 2013, t. 2, s. 3247.

- Kampowy język Sary May oraz jego reminiscencje w polskich portalach plotkarskich jako zabieg autopromocyjny (na podstawie blogów "najostrzejszej internetowej krytyczki"), [w:] Tekst - akt mowy - gatunek wypowiedzi, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2013, s 195-214.

- Sybir w słownikach języka polskiego oraz w świadomości współczesnych Polaków, [w:] Sybir - wysiedlenia - losy - świadectwa, pod red. Jarosława Ławskiego, Sylwii Trzeciakowskiej, Łukasza Zabielskiego, Białystok 2013, s. 59-69.

- [rec.] „M. Karwatowska, Autorytety w opiniach młodzieży, Lublin 2012, ss. 244”, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe” 2012, nr 12, s. 375-380.

- [rec.] „M. Grzelka, A. Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Poznań 2012, ss. 290”, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe” 2013, nr 13, s. 465-471.

- „Nie jestem żadną dziwką. Nie stoję na ulicy jak tirówki, nie pracuję w burdelu jak prostytutki. Ja po prostu studiuję i w nietypowy sposób zarabiam na życie, na książki, na mieszkanie, na czesne” – miłość sprzedajna/miłość na sprzedaż w polskich portalach plotkarskich (z perspektywy językoznawcy diachronisty), [w:] Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Kai Marchel, Andzreja Syroki, Wrocław 2013, t. 6, s. 471-493.

- Glamour - magia czy mistyfikacja? Historia i definicja zjawiska w zarysie, [w:] Obszary polonistyki. Język - kultura- literatura, pod. red. Jolanty Pasterskiej, Małgorzaty Kułakowskiej, Anny Antas, Karoliny Krzysztoń, Rzeszów 2014, s. 119-128.

- Obraz dziecka w mediach publicznych. Charakterystyka semantyczna, [w:] Children Studies jako perspektywa interpretacyjna. Studia i Szkice, pod. red. Jolanty Sztachelskiej, Karoliny Szymborskiej, Białystok  2014, s. 173-195.

- Glamour – Magic or Manipulation? A Short History and Definition, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 165-175.

- [rec.] „B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013, ss. 286”, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 319-325.

- O języku miłości czarownej. Przypadek Angeliny Jolie i Brada Pitta, [w:] Miłość czarowna. Antropologia miłości, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Kai Marchel, Andrzeja Syroki, Wrocław 2015, t. 7, s. 245-266

W druku:

 - Autopromocja polityków. Językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładach.

- Mężczyzna w stylu glamour (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych).

- Doda i Nergal. Próba rekonstrukcji obrazu miłości niemożliwej.

- Metamorfoza w stylu glamour. Podstawowe metody i sposoby kreowania kobiecości prezentowane przez autorów internetowych poradników modowych i lifestylowych.

- Generation Glamour. A 21st Century Media Product.

- Pokolenie glamour - nowy "produkt" medialny.

W przygotowaniu:

- Pokolenie glamour w świadomości współczesnej młodzieży akademickiej (na podstawie badań ankietowych).

- Metamorfoza w stylu glamour. Metody i sposoby kreowania kobiecości  prezentowane przez autorów internetowych poradników modowych i lifestylowych.

- Uwagi o języku współczesnych emancypantek.

- Glamour, charyzma, celebrity, (romansowa) iluzja rzeczywistości – semantyczne uwikłania.

- Dziecięca wyobraźnia uzewnętrzniona w leksyce północnokresowej (na podstawie poradników językowych przełomu XIX i XX wieku).

 


Zainteresowania badawcze:
- dzieje polszczyzny kresowej;
- język Internetu , zwłaszcza internetowe wypowiedzi i działania na przykładzie polskich portali plotkarskich oraz blog jako środek autopromocji w komunikacji masowej;
- kicz w języku mediów;
- estetyka kampu;
- children studies

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:
Od 2003 roku członkostwo w Towarzystwie Kultury Języka Polskiego działającego przy Uniwersytecie w Białymstoku.
Od 2006 roku współpraca z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej na Białorusi.
Od 2007 roku współpraca z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi.

Dydaktyka:
- historia języka polskiego
- kultura języka polskiego
- język w mediach
- komunikacja językowa
- teorie komunikacji społecznej
- konwersatorium: Polszczyzna kresowa – historia i współczesność
- seminarium licencjackie: Język doby nowopolskiej na podstawie wybranych tekstów artystycznych

Kontakt: tel. służbowy: (85)745-74-74 , email służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi