Dr hab. Piotr Stasiewicz

ps

dr hab. Piotr Stasiewicz

Magisterium:
Powieści Stanisława Przybyszewskiego (1998, Uniwersytet w Białymstoku)
Doktorat:
Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego (2004, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 
Adiunkt w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół umysłowości, sztuki i kultury XVIII wieku, różnych rodzajów literackiej fantastyki oraz postmodernizmu w kulturze współczesnej. Prowadzi zajęcia z literatury klasycznej i powszechnej, publicystyki i filozofii oświeceniowej, technologii informatycznej oraz konwersatoria i seminarium poświęcone literaturze fantastycznej. Członek rady naukowej kwartalnika Creatio Fantastica oraz juror ogólnopolskiego konkursu literackiego Świetlne pióro.
Prywatnie: wielbiciel muzyki Josepha Haydna i wszelkich odmian metalu, fan futbolu amerykańskiego i klasycznych gier komputerowych.
 
Książki:
 
Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Białystok 2012.
Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej (wraz z Markiem Kochanowskim), Białystok 2013.
 
Motywy religijne w fantastyce współczesnej (redakcja razem z Mariuszem Lesiem), Białystok 2014.
 
(w przygotowaniu) Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy (wydanie planowane na rok 2015).
 
Wybrane artykuły:
 • „Krzyk” Stanisława Przybyszewskiego jako powieść ekspresjonistyczna, w: W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, pod red. J. Sztachelskiej, Seria III, Białystok 1998.
 • Metafizyczny i antropologiczny kształt walki o niepodległość w „Powrocie” Stanisława Przybyszewskiego , w: Cykl literacki w Polsce, pod red. K. Jakowskiej, B. Olech, K. Sokołowskiej, Białystok 2001.
 • Dramat muzyczny jako tragedia doskonała, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005.
 • Ambiwalencje horroru. Stephena Kinga i Howarda Lovecrafta teoria powieści grozy, w: Antynomie wartości (Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce), red. Renata Jagodzińska, Anna Klepaczko, Arkadiusz Morawiec, Łódź 2006.
 • Interpretacyjne konsekwencje pierwszoosobowej narracji w powieściach Adama Wiśniewskiego-Snerga („Robot”, „Według łotra”, „Nagi cel”), w: Świat przez pryzmat „ja”, t. 2: Studia i interpretacje, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006.
 • „Diamenty rozrzucone w błocie” - Voltaire o twórczości dramatycznej Wiliama Shakespeare'a, w: Ateny – Rzym – Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008.
 • Krytyka dwudziestowiecznej nauki w powieściach i rozprawach Stanisława Lema, w: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie,  pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2008.
 • Przez ciemne zwierciadło świadomości - dwoistość świata w późnych powieściach Philipa Dicka, w: Lustro. Literatura - kultura - język, pod red. Ireny Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 2010.
 • Alternatywna historia Europy w powieściach fantasy na przykładzie utworów J. Vance'a, M. Zimmer Bradley i G. G. Kaya, w: Exploring the Benefits of the Alternate History Genre, pod red. Zdzisława Wąsika, Marka Oziewicza, Justyny Deszcz-Tryhubczak, Philologica Wratislawiensia Vol. 5, Wrocław 2011.
 • Duch Słowiańszczyzny i rozum oświecony – wiek XVIII w „Literaturze słowiańskiej” , w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej¸ pod red. Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Warszawa 2011.
 • Polska fantastyka okresu PRL jako kontrkultura, „Literacje”, 003 (26), 2012.
 • Rozpad świata wartości w prozie Rafała Ziemkiewicza, w: Fantastyka w obliczu przemian, pod red. Rafała Kochanowicza, Doroty Mrozek, Beaty Stefaniak, Poznań 2012, s. 149-158.
 • Strategie badania literatury fantasy (w druku).
 • „Książę nicości” R. Scotta Bakkera i Freudowska krytyka religii (w druku).
         
Kontakt:
 
Strona USOSWEB:
Profil autorski Goodreads:
Email:
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi