Dr hab. Piotr Stasiewicz

ps

dr hab. Piotr Stasiewicz

WYKSZTAŁCENIE:

1998 – magister filologii polskiej, Uniwersytet w Białymstoku

2004 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2018 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PUBLIKACJE:

Książki:

 • Piotr Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Białystok 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 270. 
 • Marek Kochanowski, Piotr Stasiewicz, Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej, Białystok 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 189 (współautor Marek Kochanowski)
 • Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 392.

Redakcja naukowa:

 • Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. Mariusza Lesia i Piotra Stasiewicza, Białystok 2014, s. 298. 
 • Tekstowe światy fantastyki, pod red. Mariusza Lesia, Weroniki Łaszkiewicz i Piotra Stasiewicza, Białystok 2017, s. 238.

Artykuły:

 • Krzyk” Stanisława Przybyszewskiego jako powieść ekspresjonistyczna, w: W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, pod red. J. Sztachelskiej,  Seria III, Białystok 1998, s. 191 – 206. 
 • Metafizyczny i antropologiczny kształt walki o niepodległość w „Powrocie” Stanisława Przybyszewskiego, w: Cykl literacki w Polsce, pod red. K. Jakowskiej, B. Olech, K. Sokołowskiej, Białystok 2001, s. 271 – 279. 
 • Seryjność w horrorze filmowym, w: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, Kraków 2004, s. 143 – 152.
 • Dwór Branickich w Białymstoku na tle kultury XVIII w., w: Mecenat artystyczny Branickich, pod red. M. Olesiewicza i B. Puchalskiej, Białystok 2004.
 • Dramat muzyczny jako tragedia doskonała, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 647 – 661.
 • Ambiwalencje horroru. Stephena Kinga i Howarda Lovecrafta teoria powieści grozy, w: Antynomie wartości (Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce). Redakcja: Renata Jagodzińska, Anna Klepaczko, Arkadiusz Morawiec. Łódź 2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
 • Stephena Kinga powieści o pisarzach, w: Z problemów prozy - powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2006, s. 610 – 617. 
 • Interpretacyjne konsekwencje pierwszoosobowej narracji w powieściach Adama Wiśniewskiego-Snerga („Robot”, „Według łotra”, „Nagi cel”), w: Świat przez pryzmat „ja”, t. 2: Studia i interpretacje, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006s, s. 202 – 209. 
 • Diamenty rozrzucone w błocie” Voltaire o twórczości dramatycznej Williama Shakespeare'a, w: Ateny – Rzym – Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 59-74.
 • Maskulinizacja science-fiction – o mężczyznach i męskich stereotypach w dwudziestowiecznej fantastyce naukowej, w: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2008, ss. 289-294.
 • Krytyka dwudziestowiecznej nauki w powieściach i rozprawach Stanisława Lema, w: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie,  pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2008, s. 449-458
 • Formy istnienia narracji w grach komputerowych, w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009, s. 479-491.
 • Przez ciemne zwierciadło świadomości - dwoistość świata w późnych powieściach Philipa Dicka, w: Lustro. Literatura - kultura - język, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 2010, s. 82-88
 • Alternatywna historia Europy w powieściach fantasy na przykładzie utworów J. Vance'a, M. Zimmer Bradley i G. G. Kaya, w: Exploring the Benefits of the Alternate History Genre, pod red. Zdzisława Wąsika, Marka Oziewicza, Justyny Deszcz-Tryhubczak, Philologica Wratislawiensia Vol. 5, Wrocław 2011, s. 39-50.
 • Duch Słowiańszczyzny i rozum oświecony – wiek XVIII w „Literaturze słowiańskiej”, w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej¸ pod red. Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Warszawa 2011, s. 136-150.
 • Polska fantastyka okresu PRL jako kontrkultura, „Literacje”, 003 (26), 2012.
 • Rozpad świata wartości w prozie Rafała Ziemkiewicza, w: Fantastyka w obliczu przemian, pod red. Rafała Kochanowicza, Doroty Mrozek, Beaty Stefaniak, Poznań 2012, s. 149-158.
 • Wstęp, w: Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. Mariusza M. Lesia i Piotra Stasiewicza, Białystok 2014, s. 7-11, (razem z Mariuszem Lesiem)
 • „Książę nicości” R. Scotta Bakkera i Freudowska krytyka religii, w: Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. Mariusza M. Lesia i Piotra Stasiewicza, Białystok 2014, s. 189 – 202.
 • Fantasy dla młodzieży i spór o wartości (Clive Staples Lewis, Philip Pullman, J. K. Rowling, Lev Grossman), w: Children Studies jako perspektywa interpretacyjna. Studia i szkice, pod red. Jolanty Sztachelskiej i Karoliny Szymborskiej, Białystok 2014, s. 125 – 140.
 • Strategie badania literatury fantasy, w: Literatura popularna. Tom 2. Fantastyczne kreacje światów, pod red. Ewy Bartos, Dominika Chwolika, Pawła Majerskiego i Katarzyny Niesporek, Katowice 2014, s. 41 – 62.
 • Krzywda Naruszewicza naprawiona. Rec.: Czytanie Naruszewicza, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, Warszawa 2015,  „Wiek Oświecenia” 32, 2016.
 • Libertarian Utopia and Racist Dystopia: Social Commentary in Robert Heinlein's "Farnham' s Freehold", w: More after More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More's Utopia, red. Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków 2016, s. 252-263.
 • Intertekstualne początki literatury fantasy, w: Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II, pod red. A. Kisielewskiej i A. Kisielewskiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016, s. 205-224.
 • Fantastyka i ironia. Uwagi o poetyce cyklu „The Demon Princes” Jacka Vance’a, w: Tekstowe światy fantastyki, pod red. M. Lesia, W. Łaszkiewicz i P. Stasiewicza, Białystok 2016, s. 65 -79.
 • Fantasy i postmodernizm, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz i Krzysztof

M. Maj, Kraków 2017, s. 63 – 80.

 • Kreacje postaci bohatera (i antybohatera) prozy Ignacego Krasickiego na tle

powieści oświeceniowej, w: Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu

literatury i kultury dawnej, pod red. Iwony Maciejewskiej i Agaty Roćko, Olsztyn

2017, s. 269 – 286.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • literatura XVIII wieku (szczególnie powieść oświeceniowa i klasycyzm w kulturze)
 • fantastyka współczesna (fantasy i science fiction)
 • powieść postmodernistyczna
 • literatura i film noir
 • teoria i praktyka gier video

DYDAKTYKA:

 • literatura klasyczna
 • technologia informacji
 • teorie komunikowania masowego

KONTAKT:

https://uwb.academia.edu/PiotrStasiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi