Mgr Anna Kietlińska

ak

mgr Anna Kietlińska

Wykształcenie:

1994 -  dyplom z wyróżnieniem; obrona pracy magisterskiej  Teatrologiczny model kultury w dramatach Witolda Gombrowicza pisanej pod kierunkiem prof. Jolanty Brach-Czainy na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Publikacje:

Książki:

- M. Bartnicka, A. Kietlińska, U. Wiśniowolska, Z historią w przyszłość. III Liceum Ogólnokształcące w latach 1999-2009, Białystok 2009. ( współautorstwo)

Redakcje:

- Konflikty współczesnej kultury , red. K. Budrowska i A. Kietlińska, Białystok 1995.
- Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych, red. Anna Kietlińska,  Białystok 2012.

Artykuły:

- Kietlińska Anna, Maska i twarz. Gombrowiczowskie poszukiwania, w: Konflikty współczesnej kultury, red. K. Budrowska i A. Kietlińska, Białystok 1995.
- Kietlińska Anna Małgorzata, Od analizy do interpretacji. Doskonalenie umiejętności komponowania pracy stylistycznej typu maturalnego na poziomie rozszerzonym, w: Z problematyki kształcenia językowego w szkole, t. IV, red. Elżbieta Awramiuk, Białystok 2012, s. 271-288.
- Kietlińska Anna, Polska literatura współczesna jako przedmiot nauczania w Grodzieńskim Ośrodku Dydaktycznym studiów zaocznych Uniwersytetu w Białymstoku, w: Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych, red. Anna Kietlińska, Białystok 2012, s. 196-202.

Recenzje:

Maria Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, „Test- Pismo Naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku”, 1998/5.

Konferencje :

- organizacja międzynarodowej konferencji Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy, Białystok, 19-21 listopada 2010,
- udział w konferencji Praca z uczniem zdolnym zorganizowanej przez Towarzystwo Szkół Twórczych i I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży – wystąpienie Wdrażanie i forma indywidualnego programu nauczania języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku; Łomża, 24-25 października 2008,
- udział w konferencji  Uczeń wyzwaniem dla współczesnej edukacji zorganizowanej przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku i  panelu dyskusyjnym w charakterze eksperta,Białystok,10 grudnia 2008,

Zainteresowania badawcze:

- metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole średniej,

- edukacja polonistyczna poza granicami kraju,
- szkolnictwo polskie na Białorusi, Litwie i Łotwie,
-przygotowywana rozprawa doktorska:  Kompetencje językowe młodzieży szkół polskich na Białorusi, Litwie i Łotwie

Pełnione funkcje:

-        od 2009 roku prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
-        od 2012 roku członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”i członek Komisji Oświatowej,
-        członek  komisji ds. nauczania Polaków na Wschodzie powołanej przez Rektora UwB w  2012 r.

Dydaktyka:

-        Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej (ćw. - III rok Filologii Polskiej),
-        Konwersatorium z metodyki ( III  rok Filologii Polskiej),
-        opieka nad praktykami w szkole ponadgimnazjalnej
-        Edukacja literacka (ćw. - II rok Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego studiów zaocznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB),
-        Polska literatura współczesna (ćw. I w. - III rok Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego studiów zaocznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB)

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inne Informacje:

-        nauczyciel dyplomowany (awans w roku 2003) w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku,
-        egzaminator  egzaminu maturalnego z języka polskiego,
-        od roku 2010 współorganizator dyktand polskich na Łotwie
-        organizator wojewódzkich eliminacji Konkursu Krasomówczego Ojczyzna to… krajobraz adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
-        tytuł Nauczyciela Roku uzyskany w programie olimpijskim „Kuriera Porannego” 2008 r.
-        wyróżnienie statuetką   Nauczyciel mądry sercem (2011)
-        Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)
-        Srebrna Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży (2007)
-        Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty za działalność dydaktyczną  (2008, 2011)

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi