Dr hab. prof. UwB, Danuta Zawadzka

Danuta Zawadzka

dr hab. prof. UwB, Danuta Zawadzka

Praca magisterska: Kreacja bohatera i przestrzeni w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza, (1987, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku,  promotor: dr hab. Halina Krukowska). Praca doktorska: „Maria” Antoniego Malczewskiego i pokolenie klęski 1812 roku, (1998, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, promotor: prof. dr hab. Marta Piwińska).

Zainteresowania naukowe:

„Zapisywanie historii” - doświadczenie historyczne,  pisarstwo historyczne, pamięć (zwłaszcza: Mickiewicz –Lelewel);
pokolenia literackie (napoleończycy, filomaci);
oświecenie i romantyzm jako genealogie nowożytności, współczesny dialog z tradycją XIX wieku i tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego;
literatura/geografia: regionalizm, lokalność, procesy narodotwórcze i narracje tożsamościowe (Podlasie, Europa Środkowo-Wschodnia), literackie zapisy miejsc (topografie);
literatura, piśmiennictwo i tradycje literackie Polski Północno-Wschodniej.

Dorobek  naukowo-badawczy:

Książka:
Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa 2000, rec. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4 (Dorota Siwicka).

Artykuły (wybór):
O „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza,  [w:] Mickiewicz. W 190-lecie urodzin,  red. H. Krukowska, Białystok 1993;
Pamięć i bakcyl śmierci – refleksje pokolenia 1812 roku, [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji,red. Z. Trojanowiczowa i K. Trybuś, Poznań 2002;
Pomnik, wiersz i Niemcewicz. Media przeszłości w literaturze wczesnoromantycznej, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki, red. J. Wójcicki, Warszawa 2002;
Emigracja w listach Lelewela, [w:] Romantycy i Europa, red. M. Piwińska Warszawa 2006;

Mickiewicz-Lelewel: ich przyjaźń zawodowa, [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005,  red. J. Bachórz i B. Oleksowicz, Gdańsk 2006;

 Problem autobiografizmu w pisarstwie historycznym – z perspektywy Mickiewicza i Lelewela, [w:] Biografie romantycznych poetów,red. Z. Trojanowiczowa , J. Borowczyk, Poznań 2007;

Bałtyk Mickiewicza – literatura i geografia, „Słupskie Prace Filologiczne” nr 8/2010;

„Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza i „Nowosilcow w Wilnie” Joachima Lelewela – dwie reprezentacje procesu filomatów, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red.  W. Boleckie i J. Madejski, Seria „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej” t. 90, Warszawa 2010;

Prelekcje Mickiewicza w oczach Lelewela, [w:]  Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia,  red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Seria „Antyk romantyków”, Warszawa 2011;

„Litwa”, Podlasie i kartofle. O pewnej narracji regionalnej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, t. 1;

-Bliski Białystok, wstęp[w:] Alfabet Białegostoku ,red. K. Sawicka-Mierzyńska i in., Białystok 2011,

 Lelewel i Lelewel – glossa do pokolenia 1812 roku, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”2012/ 23;

Geografia w Wilnie, [w:] Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka i M. Zielińska, Warszawa 2012.

 Prace redakcyjne i edytorskie:
 Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie,  red. D. Zawadzka, Białystok 2000;

Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Krukowskiej,red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007.

Dydaktyka:
Wykłady: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia  literatury oświecenia i romantyzmu; Literatura i piśmiennictwo regionu.

Ćwiczenia: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia literatury polskiej (romantyzm);  Analiza dzieła literackiego (oświecenie, romantyzm), Literatura i piśmiennictwo regionu.

Przedmioty specjalnościowe:  Tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego (wykład i ćwiczenia);
Seminarium licencjackie.

Działalność organizacyjna i społeczna:

Członkini zespołu redakcyjnego „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”;

współautorka programu i kierowniczka specjalności Promocja Miasta i Regionu na studiach polonistycznych w UwB;

członkini zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; animatorka studenckiego ruchu naukowego.

Kontakt:
tel. służbowy: (85) 745 74 54, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi