Kochaj i tańcz

Pytanie: Czy wypowiedzenie „Kochaj i tańcz” to jedno zdanie czy dwa?

Prof. Urszula Sokólska: Zdanie to wypowiedzenie, w którego strukturze (budowie) występuje co najmniej jedno orzeczenie, np. „Janek pisze”; „Janek czyta. Tego typu zdania nazywamy zdaniami pojedynczymi. W szczególnych wypadkach zdanie może ograniczać się tylko do orzeczenia, np. Grzmi; Dnieje (to są zdania minimalne pojedyncze bezpodmiotowe). Jeśli w wypowiedzeniu występują dwa orzeczenia, to mamy do czynienia ze zdaniami złożonymi: podrzędnie bądź współrzędnie.
      W zdaniu współrzędnie złożonym zdania składowe uzupełniają się wzajemnie, tzn., że żadne z nich nie zależy od drugiego, np.: ”Zosia śpiewa i tańczy”; „Byliśmy w Krakowie i zwiedzaliśmy Wawel”; „Chmurzy się, więc muszę wziąć parasol”. Mówiąc prościej - gdybyśmy w miejscu spójnika postawili kropkę, otrzymalibyśmy dwa samodzielne, bezbłędne zdania. Z kolei w zdaniu podrzędnie złożonym jedno ze zdań składowych uzupełnia lub rozwija część zdania drugiego, np.: „Dostałam list od koleżanki, której nie widziałam od 10 lat”; „Kiedy szedłem do babci, spotkałem koleżankę”.
      Wypowiedzenie „Kochaj i tańcz” jest zdaniem współrzędnie złożonym, w którym oba człony (ograniczone tylko do orzeczenia) połączone zostały spójnikiem i.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi