Dr Katarzyna Kościewicz

foto

dr Katarzyna Kościewicz

Praca magisterska:

Podróż do miasta. Architektura przestrzeni w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta, Uniwersytet w Białymstoku  1998

Praca doktorska:

Miasto i cywilizacja urbanistyczna w liryce polskiej II połowy XIX wieku, Uniwersytet w Białymstoku 2009.

Najważniejsze publikacje:

 • Doświadczenie nowoczesności w „Lalce” i „Emancypantkach” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz – publicysta – myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz -Dziadosz i S. Fity, Lublin 2003.
 • Bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego w perspektywie nowoczesności, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 2003.
 • Uliczne strofy Gomulickiego, w: Czytanie modernizmu, pod red. J. Olszewskiej i P. Bąbiaka, Warszawa 2004.
 • Rytm, czas, światopogląd. O „Lalce“ Boleslawa Prusa, w: Świat „Lalki”. 15 studiów, pod red. J. A. Malika, Lublin 2005.
 • Cykl urbanistyczny w poezji pozytywistycznej, w: Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.
 • „Wciąż o nich pamiętam” – problematyka żydowska w najnowszej literaturze podlaskiej. Rekonesans, w: Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po roku 1989). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, pod red. M. Kochanowskiego i K. Kościewicz, Białystok 2012.
 • Kamień i krew. Obraz miasta – świadka historii w poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012.
 • Intymistyka i cenzura – na przykładzie pierwszego wydania „Dzienników” Stefana Żeromskiego, w: „Lancetem a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i twórców w latach 1945-1965, pod red. K. Budrowskiej i M. Woźniak – Łabieniec, Warszawa 2012.

Zainteresowania badawcze:

 • historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski;
 • cenzura;
 • problematyka tekstologiczno –edytorska;
 • geopoetyka.

Realizowane tematy badawcze:

 • cenzura twórczości pisarzy dziewiętnastowiecznych w okresie PRL;
 • cenzura obyczajowa;
 • poezja polska II połowy XIX wieku.

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:

 • pracownik Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL;
 • członek międzyuczelnianego zespołu badawczego: „Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa)".

Dydaktyka:

 • zajęcia kursowe i konwersatoryjne z literatury polskiej i europejskiej II połowy XIX wieku oraz edytorstwa;

Inne informacje:

 • wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego otrzymane w 1999 r. za pracę magisterską nt. Podróż do miasta. Architektura przestrzeni w „Żywych kamieniach” WacławaBerenta;  
 • ukończone w 2006 r. Podyplomowe Studia Edytorskie w Instytucie Badań Literackich PAN.
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi