Dr hab. prof. UwB, Anna Janicka

Anna Janicka

dr hab. prof. UwB, Anna Janicka

Anna Janicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dr hab., adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, twórczość Gabrieli Zapolskiej, refleksja feministyczna.  Przygotowuje książkę o twórczości autorki Żabusi. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Współredaktorka tomu: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (Białystok 2012). Sekretarz Konferencji „Żydzi wschodniej Polski” oraz Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet”. Należy do rad redakcyjnych (zastępca redaktora naczelnego) Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”, Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” (redaktorka tomu M. Szladowskiego o J. I. Kraszewskim) oraz Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”.

Od roku 1999 bierze udział w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi (od roku 2008 także na Łotwie);

Wygłosiła wykłady na uniwersytetach w Kijowie, Odessie, Jałcie, Grodnie.

Realizowane tematy badawcze: Młody pozytywizm warszawski. Rewizje (praca habilitacyjna)

Dydaktyka:

Historia literatury polskiej – Pozytywizm, Historia literatury polskiej – Młoda Polska, Analiza dzieła literackiego – Pozytywizm, Analiza dzieła literackiego – Młoda Polska, Konwersatoria (Pozytywizm i współczesność – miejsca osobne, miejsca wspólne; Baśń w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku; Sprawa Zapolskiej; Literatura i płeć – wiek XIX i XX); seminarium licencjackie i magisterskie

                                                                       ***

Studia na białostockiej polonistyce zakończone napisaniem pracy magisterskiej Ucieczki od bezsilności w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. (1993) Promotor Prof. dr hab. Ewa Paczoska;

staż naukowy w Instytucie Badań Naukowych PAN;

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Sprawa Zapolskiej. Głosy – życie – twórczość. (2007) Promotor pracy: Prof. dr hab. Ewa Paczoska;

                                                                       ***

Najważniejsze publikacje:

Figury tożsamości. O języku bohaterek w prozie Gabrieli Zapolskiej, w: Młoda Polska – między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998.

Listy Gabrieli Zapolskiej – lektura w poszukiwaniu biografii niemożliwej, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.

Śmierć Zapolskiej, w: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska, U. Kowalczuk, Warszawa 2002.

„z punktu widzenia Małgosi”. Faust i kobiety, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, t.II, red. H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 2001.

recenzja książki K. Kłosińskiej Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, „Pamiętnik Literacki” 2002 nr 2.

Ciało niczyje. Doświadczenie ciała w prozie Gabrieli Zapolskiej, w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno – kulturowe aspekty seksualności. Zbiór studiów pod redakcją A.Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2006.

Małżeństwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej, w: Kobieta i małżeństwo.Społeczno – kulturowe aspekty seksualności, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004.

„Ciało wyżarte solą”. Naturalistyczna antropologia krzyża w twórczości  Gabrieli Zapolskiej, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów  słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. I, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2009.

Młodzi pozytywiści wobec Europy. Rekonesans, w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, t. II, red. A. Szyndler, Częstochowa 2010.

Paryż 1889. Relacje prasowe Gabrieli Zapolskiej, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. A. Tyszka, Łódź 2010.

Eliza Orzeszkowa – Maria Konopnicka. Dwugłos o kwestii kobiecej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej w estetycznej przestrzeni współczesności, red. S. Musijenko, Grodno 2011.

Krasiński postyczniowy. Przypadek młodych pozytywistów, w: Romantyczne repetycje i powroty, pod red. A. Czajkowskiej i A. Żywiołka, Częstochowa 2011.

Hasła: Arystokracja, Cierpienie, Inteligencja, Mieszczaństwo, Nieobecne?, Niższe warstwy społeczne, Przypadek, Schyłek wieku, Społeczeństwo, Szlachta, w: Leksykon „Lalki”, pod red. A. Bąbel, A. Kowalczykowej, Warszawa 2011.

„Czytając ponownie”. Czesław Miłosz i pisarze białorusko-litewskiego pogranicza: Józef Weyssenhoff, Maria Rodziewiczówna, Włodzimierz Korsak, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. naukowa M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011.

Tajemnica progu. Dojrzewanie w „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, rok IV (XLVI) Warszawa 2011.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi