dr hab. Joanna Szerszunowicz

foto

dr hab. Joanna Szerszunowicz

Praca magisterska: 1996, „Konstrukcje temporalne w języku angielskim i języku polskim na tle porównawczym (na materiale polskiego przekładu prozy Przygód Alicji w Krainie Czarów L. Carrolla)” (filologia polska)

Praca magisterska: 2004, „Angielskie jednostki frazeologiczne z komponentem onomastycznym w porównaniu z polskimi ekwiwalentami” (filologia angielska)

Praca doktorska: 2004, „Frazeologia zoonimiczna w języku polskim w porównaniu z angielskim i włoskim”, Uniwersytet w Białymstoku

Najważniejsze publikacje:

Monografia: Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok 2011, ss. 446.

Artykuły: A Comparative Analysis of Small Talk in English and Polish [w:] Theoretical Approaches to Dialogue Analysis. Selected Papers from the IADA Chicago 2004 Conference, Beiträge zur Dialogforschung, Band 33, red. L. N. Berlin, Tübingen 2007, s. 39-48.

Some remarks on the evaluative connotations of toponymic idioms in a contrastive perspective, [w:] Formulaic Language, t. I. Distribution and historical change, red. R. Corrigan, E. A. Moravcsik, H. Ouali, K. M. Wheatley, Amsterdam/Philadelphia 2009, s. 171-183.

Linguo-cultural analyses of European phraseological units in a contrastive perspective, [w:] Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology in Japan 2009, red. K. Yagi, T. Kanzaki, Nishinomiya 2009, s. 119-136.

On cultural connotations of idioms expressing language users’ collective memory in a comparative perspective. A case study: gest Kozakiewicza, [w:] Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13.-16.8.2008 in Helsinki, red. J. Korhonen, W. Mieder, E. Piirainen, R. Piñel, Tübingen 2010, s. 317- 324.

Connotations and Schemata in Phraseology (on the example of the Polish unit druga Japonia), [w:] Aspects of English Studies in the 21 Century. Linguistic and Cultural, red. A. Inoue, T. Kanzaki, Tokyo 2012, s. 398-427.

Zainteresowania badawcze: frazeologia kontrastywna, frazeostylistyka, frazeografia, frazeologia lakunarna, translatoryka

Realizowane tematy badawcze: Językowo-kulturowe aspekty frazeologii w ujęciu kontrastywnym

Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Tertium (Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej), EUROPHRAS (Europäische Gesellschaft für Phraseologie, Zürich), Japanese Association for Phraseology, IAP (International Association of Paremiology), ASIALEX (Asian Assiocation of Lexicography); od 2009 r. członkini Rady Naukowej EUROPHRAS-u, od 2012 r. wiceprzewodnicząca Walnego Zgromadzenia International Association of Paremiology

Dydaktyka: praktyczna stylistyka, komunikacja językowa, warsztaty stylistyczne, kompetencje językowe edytora, redakcja i korekta tekstu

Kontakt: czwartek 11.20-12.50, pok. 142, tel. 85 745 74 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inne informacje: autorka i koordynatorka projektu „International Dialogue on Phraseology” realizowanego przez UwB we współpracy z Kwansei Gakuin University w Japonii (2009-2011, 2011-2013, 2013-2015)

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi