Dr Wiesław Stec

foto

dr Wiesław Stec

 

Praca magisterska: „Gratis” Jana Brożka – próba monografii.

1978 – Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Praca doktorska: Literacki kształt polskich polemik antyjezuickich z lat 1578 – 1625.

1987 Uniwersytet Warszawski; druk – 1988

 

Najważniejsze publikacje:

Retoryka antyjezuickiej literatury rokoszu Zebrzydowskiego, w: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, pod red. B. Otwinowskiej i J. Pelca, Wrocław 1984

Funkcja retoryki w tekście polemicznym, w: Retoryka a literatura, pod red. B. Otwinowskiej, Wrocław 1984

Szymona Budnego koncepcja polemiki, w: Neccessitas et ars, pod red. B. Otwinowskiej, A. Nowickiej – Jeżowej, J. Kowalczyka i A. Karpińskiego, Warszawa 1993

Słownik poetów polskich ( współautorstwo z D. Kulesza, J. Sztachelska, D. Zawadzka ), Białystok 1997

Ł. Górnicki: Droga do zupełnej wolności, oprac. tekstu, wstęp i komentarze, Białystok 1997

Antologia tekstów poetyckich do ćwiczeń z literatury staropolskiej, Białystok 2009

 

Zainteresowania badawcze: staropolska literatura polemiczna, edytorstwo tekstów dawnych, retoryka

 

Udział w konferencjach:

Retoryka a literatura - Warszawa IBL 1981

Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej – Warszawa  IBL 1982

Łukasz Górnicki i jego czasy – Białystok 1988

Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej – Supraśl 2002

Piotr Skarga – w czterechsetną rocznicę śmierci - Białystok 2012

Pełnione funkcje: wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej przez trzy kadencje; członek zespołu redakcyjnego Białostockich Studiów Literaturoznawczych

Dydaktyka: wykład i ćwiczenia z  literatury staropolskiej, wykład specjalizacyjny z retoryki dla studentów prawa, konwersatorium z retoryki i erystyki dla studentów historii ( specjalność stosunki międzynarodowe), seminarium licencjackie

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi