Dr Katarzyna Sokołowska

foto

dr Katarzyna Sokołowska

Praca magisterska: 1997 rok

Praca doktorska:  Świat w oczach dziecka Holokaustu (Bogdan Wojdowski – Henryk Grynberg), 2008, IBL PAN

Wybrane publikacje:

Książki:

„I dziś jestem widzem”. Narracje dzieci Holokaustu, Białystok 2011.

Artykuły:

 • Ciało jako przestrzeń. Tochmana relacje z Rwandy, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012.
 • Metafora i etyka w narracjach o Holokauście. Literackość odzyskana, w: „Śląskie Studia Polonistyczne” nr 1/2011.
 • Głos dziecka. O poezji Irit Amiel, [w:] Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, pod red. A. Kieżuń i D. Kuleszy, Białystok 2010.
 • Zobaczyć Apokalipsę. Wokół powojennych opowiadań Adolfa Rudnickiego, [w:] Apokalipsa. Symbolika-tradycja-egzegeza, t. II, praca pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, Białystok 2007.
 • Opowiedzieć cierpienie. Nad dziennikiem Dawida Rubinowicza, „Ruch Literacki” 2005, nr 4-5.
 • Cykl i powieść w literackiej biografii pokolenia Dzieci Holokaustu, [w:] Cykl i powieść , pod red. K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej, Białystok 2004.
 • Kronika i wyobraźnia, czyli dwa bieguny literackich narracji o dzieciach Holokaustu, [w:] Literatura w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2003.
 • Świadectwo i ślad. Literackie i życiowe wybory pisarzy Szoa, [w:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans: materiały V Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2002.
 • W stronę bytu bezosobowego. O „Być i nie być” Leszka Elektrowicza, [w:] Cykl literacki w Polsce,  pod red. nauk. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej, Białystok 2001.
 • Droga jako zapowiedź kresu (o prozie Adolfa Rudnickiego i Idy Fink), w: Człowiek w drodze. Materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, pod red. L. Wiśniewskiej, t. I, Bydgoszcz 2000.
 • Wspomnienia z dzieciństwa. Uwagi o kompozycji „Białego ptaka” Kornela Filipowicza, w: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu, red. nauk. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus, Kraków 2000, s. 301-311.

Redakcja naukowa:

Cykl i powieść, pod. red.  K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej, Białystok 2004, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, - 280 s. : il. ; 24 cm. – 83 – 89031- 88 -4, Indeks, s. 274-280.

Cykl literacki w Polsce, pod red. nauk. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej, Białystok 2001, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, - 688 s. : il. ; 24 cm. – 83-87884-76-6. – Indeks s. 677-688.

Zainteresowania badawcze:  problematyka Holokaustu, reportaż w XX wieku, literatura dokumentu osobistego.

Dydaktyka:

 1. Historia literatury polskiej – Literatura współczesna.
 2. Analiza dzieła literackiego: Dwudziestolecie międzywojenne, Literatura współczesna.
 3. Polska literatura najnowsza: reportaż literacki.
 4. Historia prasy i mediów.
 5. Literatura dla dzieci i młodzieży.
 6. Konwersatorium: Wybrane zagadnienia prasoznawstwa.
 7. Konwersatorium: Narracje o Holokauście.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi