Dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

foto

dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Praca magisterska:
Autoportret Tadeusza Różewicza z matką, śmiercią i poezją w tle [2001, Uniwersytet w Białymstoku, promotor prof. Halina Krukowska]
Praca doktorska:
Norwid Tadeusza Różewicza [2007, Uniwersytet Warszawski, promotor prof. Andrzej Fabianowski]


Wybrane publikacje z ostatnich lat:
1. Wiesław Kazanecki jako pracownik „Kontrastów”  i „Białostockiego Informatora Kulturalnego”,  w: Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. M. Kochanowski, Białystok 2010, s. 153-174.
2.  „Assunta” jako poemat o kondycji artysty, w: Literatura Pamięć Kultura. Prace ofiarowane prof. Elżbiecie Feliksiak, red. E Sidoruk, M. Leś, Białystok 2010, s. 233-255.
3. Dlaczego „Czułość” Cypriana Norwida jest jednym z ulubionych wierszy Tadeusza Różewicza?  O symbolicznej reprezentacji świata, w: Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2011, s. 311-320.
4. Przestrzeń i miejsca w powieści „Niehalo” Ignacego Karpowicza, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2012, s. 217-228.
5. Prowincja jako pole aktywności Stowarzyszenia Artystycznego „Kartki”, w: Podlasie w literaturze- literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność-regionalizm-uniwersalizm,  red. K. Kościewicz, M. Kochanowski, Białystok 2012, s. 296-321.
6. Wokół narracji tożsamościowej Sokrata Janowicza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”  2012, nr 3, s. 173-185.
7.  Przemiany zakresu pojęć  „prowincja” „centrum” w piśmiennictwie podlaskim przed i po 1989 r., w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012, s. 101-113.
8. Białostockie czasopisma kulturalno-literackie po 1989 roku, w: Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010. Szkice i materiały, red. J. Sadowska, K. Sawicka-Mierzyńska, Białystok 2013, s. 99-136.

Dziedziny zainteresowań
-  Literatura współczesna i jej relacje z tradycją romantyczną
- Piśmiennictwo Podlasia
- Geopoetyka

Aktualnie realizowane tematy
- Czasopisma literackie na Podlasiu
- Kultura miasta i regionu
- Literackie topografie Białegostoku

Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
-  opiekunka Koła Naukowego Polonistów UwB
- sekretarz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki
- członkini  Rady Naukowej IFP

Dydaktyka
Praca semestralna
Współczesna kultura miasta i regionu
Analiza dzieła literackiego - romantyzm
Literatura i piśmiennictwo regionu
Literatura powszechna
Literatura polska
Kultura książki na Podlasiu
Książka wobec innych środków przekazu
Spektakl w kulturze miasta i regionu

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi