Dr Barbara Olech

foto

dr Barbara Olech

 • magisterium – 1982 r.
 • zatrudnienie w Filii Uniwersytetu Warszawskiego – X 1985 r.
 • doktorat -  maj 1997 r. (Uniwersytet Warszawski)

Najważniejsze publikacje:

 •  Maria Grossek-Korycka, Utwory poetycki, wstęp, wybór i opracowanie tekstu Barbara Olech, Seria: Biblioteka Poezji Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej i Jerzego  Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
 • Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 2012.
 • Poetki przełomu XIX i XX wieku. Antologia. Wybór wierszy i opr. A. Janicka, M.
      Kochanowski, K. Kościewicz, B. Olech, A. Szerszunowicz, J. Sztachelska,  J.
      Zacharska.    Białystok 2000.
 • Cykl literacki w Polsce,pod red. naukową K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej. Białystok 2001.
 • Żydzi wschodniej Polski, T. I, Świadectwa i interpretacje, red. B. Olech, J. Ławski, Białystok 2013.
 • Samotność wśród ludzi. O „Dniach” Elizy Orzeszkowej, w: Tworcziestwo Elizy Orzeszko w esteticzieskom prosrtanstwie sowriemiennosti, red. S. F. Musijenko, Grodno 2011.
 • Mistyka przyrody. O wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej, w: „Kijowskie Studia Polonistyczne”, red. R. Radyszwski, Kijów 2012
 • Tropami Mickiewicza. O twórczości Leonarda Podhorskiego-Okołowa. W tomie: „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja. Red. Bogusław Dopart, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.
 • Stygmat ocalenia. O bohaterach opowiadań Jadwigi Maurer. W:  „Kontury”. XIV. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Red. R. Löw. Tel Awiw (Izrael) 2003.
 • Zbezczeszczeni, osmaleni, ocaleni. Lęk w twórczości Józefa Baua, Irit Amiel i Jadwigi Maurer. W: „Kontury”. XV. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Red. R. Löw. Tel Awiw (Izrael) 2005.
 • Dziecięce odkrywanie świata wojny („Bohaterski Miś” Bronisławy Ostrowskiej i „Dzieci Lwowa” Heleny Zakrzewskiej). W: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia. Pod red. E. Łoch i K. Stępnika. Lublin 1999.
 • Narodowe legendarium – o liryce okolicznościowej Bronisławy Ostrowskiej. W: Literatura wobec I wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. M.J. Olszewskiej i J. Zacharskiej. Warszawa 2000.
 • Puszczańskie tajemnice w powieściach Józefa Bieniasza. W: Las w kulturze polskiej. Pod red. W. Łysiaka. Poznań 2000.
 • Metafizyka zawieszonego bytu. O opowiadaniach Jadwigi Maurer. W: Cykl literacki w Polsce. Pod red. naukową K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej. Białystok 2001.
 • Zmistyfikowana tożsamość Adama M-skiego (Zofii z Mańkowskich Trzeszczkowskiej). W: Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz 2002.
 • Młodopolskich poetek czytanie Mickiewicza. W: Mickiewicz a literatury słowiańskie. Red. E. Łoch. Lublin 2004.
 • Franciszkańskie fascynacje Józefa Wittlina. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Red. naukowa D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek. Wyd. UKS, Warszawa 2004.
 • Formy muzyczne a cykle liryczne Marii Grossek-Koryckiej.  W:  Semiotyka cyklu. Cykl w literaturze, muzyce i plastyce. Red. K.  Jakowska, M. Demska i R. Sioma. Białystok 2005.
 • Anioł wojujący”. W kręgu etycznych zagadnień twórczości Marii Grossek-Koryckiej.  W tomie: Anioł w literaturze i w kulturze. Tom II. Podred. J. Ługowskiej, Wrocław 2005.
 • Etyka demoniacka” a „etyka seraficka” – Marii Grossek-Koryckiej refleksje na temat współczesności. W tomie: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w  poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. Ewa Ihnatowicz i Ewa Paczoska,  Wydano  nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Inspiracje muzyczne w cyklach lirycznych Władysława Sebyły. W tomie: Polski  cykl  liryczny. Pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy. Białystok 2008.

Zainteresowania badawcze:

 • literatura II połowy XIX wieku i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem pisarstwa kobiet (Grossek-Korycka, Trzeszczkowska, Ostrowska),
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • baśniowe i mityczne toposy w literaturze polskiej XX wieku,
 • pisarze polscy pochodzenia żydowskiego (zwłaszcza piszący w Izraelu),
 • Kresy w literaturze polskiej.

Dydaktyka:

 • Historia literatury polskiej 1918-1956 (ćwiczenia i analiza dzieła literackiego)
 • Literatura dla dzieci i młodzieży (konwersatorium)
 • Historia książki, prasy i ilustracji (wykład)
 • Literatura i kultura polska po 1945 r. w Izraelu. Pisarze, pisma, instytucje (konwersatorium)

Działalność organizacyjna i społeczna:

 • w minionych kadencjach członek Senatu UwB, Rady Naukowej IFP, Rady Wydziału Filologicznego,
 • od kilkunastu lat bierze udział w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi, a od 2007 r. także na Łotwie,
 • członek jury wszystkich edycji Dyktanda Polskiego na Białorusi;
 • inspiratorka Dyktanda Polskiego na Łotwie,
 • członek Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, współorganizatorka Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”,

Kontakt:

 • tel. służbowy – 85 745 74 62
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi