Dr hab. prof. UwB, Beata Kuryłowicz

foto

dr hab. prof. UwB, Beata Kuryłowicz

WYKSZTAŁCENIE

 • 1997 – magister filologii polskiej, Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 
 • 2004 – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
 • 2013 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego                                                             

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • książki:
 • Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna, Białystok 2004
 • Semantyka nazw kwiatów  w poezji Młodej Polski, Białystok 2012
 • artykuły:
 • Nominacja a językowy obraz roślin w dziewiętnastowiecznych słowniczkach gwarowych, „Roczniki Humanistyczne”, LIV,Lublin 2006
 • Konotacje tekstowe a pojęciowy model słowa (na przykładzie wyrazu bluszcz w młodopolskiej poezji), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 17 (37), Poznań 2010, s. 81-100
 • Jak purpurowy zapach róży... Metafory synestezyjne  w młodopolskich tekstach poetyckich, „Białostockie Archiwum Językowe”,  nr 11, 2011, s. 99-114
 • Tekst artystyczny: model pojęciowy, semantyka słowa, tło kulturowe (na przykładzie opisu semantycznego słowa stokrotka w młodopolskich tekstach poetyckich, „Poradnik Językowy”, nr 5,  2012, s. 65-78
 • Tekst poetycki jako materiał źródłowy do poznania sposobów konceptualizacji świata (na przykładzie analizy semantycznej leksemu dziewanna),„Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, t. 19(39), z. 2, 2012, s. 65-85
 • Rola racjonalności w kształtowaniu poetyckiego obrazu świata (na przykładzie modelownia znaczenia paproci w tekstach Młodej Polski), „Białostockie Archiwum Językowe”,  nr 12,  2012, s. 99-113
 • Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim Zygmunta Glogera jako źródło Słownika gwar polskich Jan Karłowicza, „Prace Filologiczne” t. 64, 2013, s. 191-199
 • Wartości i wartościowanie w tekście poetyckim (na przykładzie nazw kwiatów w liryce Młodej Polski), „Białostockie Archiwum Językowe”, t. 13, 2013 (w druku)
 • rozdziały w monografiach:
 • O słowniczku tykocińskim Zygmunta Glogera, w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Toruń 2007
 • Uwagi o urzędowej polszczyźnie szesnastowiecznego Podlasia, w: Język polski. Współczesność – Historia 6, Lublin 2007
 • Modelowanie znaczenia w tekście artystycznym. Konotacja ‘smutku’ młodopolskich nazw kwiatów, w: Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 283-294
 • Profile semantyczne nazw gatunkowych drzew w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Język pisarzy: problemy słownictwa, t. 3, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, s. 89-103
 • Kontekst i znaczenie kontekstowe w tekście poetyckim (na przykładzie wybranych konotacji palmy w poezji Młodej Polski), w: Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, red. U. Sokólska, Białystok 2013, s. 67-79
 • opracowania:
  • (wsp. z B. Nowowiejskim) Ludwik Czarkowski, Słownik gwary ludowej w Ziemi Drohickiej, w: Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2009, s. 131-219
  • recenzje:
  • Władysława Książek-Bryłowa, Wacław Potocki i jego „Ogród, ale nieplewiony”, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 9, 2009, 381-387
  • Język a kultura, t. 20, red. A. Dąbrowska, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 9, 2009, s. 373-380
  • E. Umińska-Tytoń, Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 11, 2011, s. 317-324
  • A. Tyrpa Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12, 2012, s. 343-353
  • E. Sławkowa, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa, t. 1, w: „Białostockie Archiwum Językowe”, t. 13, 2013 (w druku)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • językowy obraz świata języka ogólnego i tekstów artystycznych
 • historyczna polszczyzna regionalna północno-wschodnia
 • stylistyka tekstów artystycznych

DYDAKTYKA

 • gramatyka historyczna języka polskiego
 • praktyczna stylistyka
 • redagowanie tekstów użytkowych

INNE INFORMACJE

 • sekretarz rocznika „Białostockie Archiwum Językowe”
 • wiceprezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
 • juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w eliminacjach okręgowych

KONTAKT

 • Tel. służbowy: 857457474

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi