Dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet w Białymstoku

Praca magisterskazatytułowana  Funkcjonalne przemiany zakresu symbolu w literackiej recepcji „Fausta”  Goethego obroniona na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1985 roku.

Praca doktorskazatytułowana Literatura i pamięć na pograniczu kultur (na przykładzie twórczości Erwina Kruka, Ernsta Wiecherta, Johannesa Bobrowskiego) obroniona na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 roku.

Kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2010 roku na podstawie książki W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego (Białystok 2009).

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 Mazurska obecność Erwina Kruka. Białystok 1993.

Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk - Ernst Wiechert - Johannes     Bobrowski) . Białystok 2000.

 W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego, Białystok 2009.

Rozprawy:

Martwa natura z wędzidłem”: literackie rekonstrukcje przeszłości zdeponowanej w muzeum. W: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). Pod red. Elżbiety            Feliksiak, Mariusza Lesia i Elżbiety Sidoruk. Białystok 2001, s. 101-114.

„Czercza mogiła” – rzecz o archeologii pamięci. W: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pod red. Barbary Czwórnóg-Jadczak. Lublin 2004, s. 141-147.

Historyk czy artysta? O narracji w powieści historycznej. W: Z problemów prozy – powieść o artyście. Pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz. Toruń 2006, s. 618-626.

„Ja” doświadczające przeszłości. O historiografii emocjonalnej. W: Świat przez pryzmat „ja”. Pod red. Beaty Gontarz i Małgorzaty Krakowiak. Katowice 2006, t. 2, s. 107-114.

Figura archiwum – Hanny Malewskiej narracje o przeszłości. W: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra... Pod red. Hanny Gosk i Andrzeja Zieniewicza. Warszawa 2007, s.447-459.

 W poszukiwaniu kształtu przeszłości. O „Labiryncie” Hanny Malewskiej. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej. Białystok 2007, s. 849-855.

Z perspektywy archiwistki. O narracji w powieściach Hanny Malewskiej.W: Powieść historyczna dawniej i dziś. Pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona przy współpracy K. Gajdy. Kraków 2007, s. 489-498.

Literatura i pamięć lokalna. W: Przyszłość tradycji. Pod red. Sława Krzemienia-Ojaka. Białystok 2008, s. 149-162.

Narracja antykwaryczna w „Boskim Juliuszu” Jacka Bocheńskiego. W: Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze. Pod red. Łukasza Grutzmachera. Warszawa 2009, s.145-154.

Historia jako teatr w „Nazo poecie” Jacka Bocheńskiego. W: Dramat w historii,   historia w dramacie. Pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry. Kraków 2009, s.442-448.

Doświadczenie granicy po rozpadzie „wielkich narracji” (na przykładzie prozy Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza). W: Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu. Pod red. Moniki Kostaszuk-Romanowskiej i Anny Wieczorkiewicz. Białystok 2009, s. 8-14.

 „Opowieści galicyjskie” jako panorama miejsc i galeria postaci. W: Cykle i cykliczność. Pod red. Anny Kieżuń i Dariusza Kuleszy. Białystok 2010, s. 177-187.

Historia jako spektakl zmysłów. W: Spektakle zmysłów.Pod red. Anny Wieczorkiewicz i  Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2010, s. 34-52.

„Przyszedłem powiedzieć Ci te wszystkie słowa...” Wiesława Kazaneckiego jako przykład narracji albumowej. W: Twórczość Wiesława Kazaneckiego. Pod red. Marka Kochanowskiego. Białystok: Trans Humana 2010, s. 289-307.

O przeszłości na dwa głosy. Narracja archeologiczna Jerzego między historią a literaturą. W: Literatura - Pamięć - Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak. Pod red. Elżbiety Sidoruk i Mariusza M. Lesia. Białystok: Tans Humana 2010, s. 73-88.

Historia w ofercie turystycznej. Opowieść Jacka Bocheńskiego o Tyberiuszu. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s. 29-47.

Narracja i ekspozycja w dyskursie antropologii monstrualności. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s.145-154.

Historia na sprzedaż w „Boskim Juliuszu” i „Nazo poecie” Jacka Bocheńskiego, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, nr 1.

Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury. „Teksty Drugie” 2011, nr 5,255-264.

O poetyckim zamieszkiwaniu świata według Kennetha White`a. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, s. 41-55.

Mapa jako metafora „opowieściach przestrzennych” Andrzeja Stasiuka. W: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012, s.27-48.

Białostockie pasaże tekstoweSokrata Janowicza, Krzysztofa Gedroycia i Ignacego Karpowicza. W: Podlasie w literaturze-literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność-regionalizm-uniwersalizm. Pod red. Marka .Kochanowskiego i Katarzyny Kościewicz. Białystok 2012, s. 15-35.                                                           

Redakcja:

Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012. 

Organizacja konferencji:

2011 Przestrzeń jako kategoria poetyki

2012 Geografia i metafora

Zainteresowania badawcze:

- związki między teorią literatury a historiografią

- związki między literaturą a geografią humanistyczną

- poetyka przestrzeni

- geopoetyka

- antropologia miasta

Funkcje:

Kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury

Zastępca redaktora „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”

Prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Dydaktyka:

- teoria literatury (ćwiczenia i wykłady)

- metodologia badań literackich  (ćwiczenia i wykłady)

- region w literaturze i humanistyce (wykłady w ramach specjalności Promocja miasta i regionu)

- poetyka (geopoetyka)

- seminarium magisterskie

Kontakt:

Tel.  służbowy: 85 7457461

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi