Dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB

dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB

magisterium - Młoda Polska w krzywym zwierciadle literatury  Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 1979
doktorat - Adolfa Nowaczyńskiego dyskusje z romantyzmem i jego modernistycznymi kontynuacjami , Uniwersytet Warszawski 1988
habilitacja - Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego(2006)  Instytut Badań Literackich PAN

Publikacje:

książki – Spór z tradycją romantyczną. O działalności pisarskiej Adolfa  Nowaczyńskiego, Białystok 1993; Śladami tradycji. Studia i szkice o pisarzach Młodej Polski i  Dwudziestolecia, Białystok 2004;  Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego, Białystok 2006                 

redakcje i współredakcje - Kultura międzywojennego Wilna (1994), Wilno i Kresy Północno – Wschodnie. Literatura (1996), Cykle i cykliczność (2010)       

hasła słownikowe – „Poezja” „Miesięcznik Literacki” w Słowniku literatury XX wieku , Ossolineum

  Kilkadziesiąt artykułów w wydawnictwach naukowych.

Zainteresowania badawcze:

-  koncepcje historiozoficzne, mit, legenda historyczna w literaturze przełomu XIX i XX w.

-      dwudziestowieczna świadomość kulturowa wobec tradycji romantyzmu polskiego (pisarze, krytycy, teoretycy kultury)

-     problematyka neoromantycznej Młodej Polski (literatura i krytyka odrodzeńcza w perspektywie historii idei)

-     związki rodzimego krajobrazu i kultury (regiony wschodnie dawnej Rzeczpospolitej)

-     zagadnienia tożsamości na styku kultur ( literatura, publicystyka)

-  postawy etyczne w literaturze i krytyce międzywojennej (perspektywa antropologiczno-aksjologiczna)

Tematy realizowane:

-  literatura o powstaniu styczniowym; strategie legendotwórcze, między powieścią a cyklem

- prace nad edycją pism A. Górskiego

- zagadnienie tożsamości na styku kultur (m. in. twórczość M. Kuncewiczowej, piśmiennictwo wokół mitu Poleszuka)

- młodopolskie kontynuacje w   Dwudziestoleciu

Dydaktyka:

wykłady kursowe, ćwiczenia, ADL z historii literatury polskiej  1918 – 1956;zajęcia fakultatywne z literatury dekadenckiej, katastroficznej, dwudziestowiecznej krytyki, prozy awangardowej, kultury literackiej po 1918 r.; seminaria

Działalność organizacyjna i społeczna:

- prace na rzecz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za granicą (jury, warsztaty dla młodzieży na Białorusi i na Łotwie - od 1995 r.)

-  udział w jury zawodów centralnych OLiJP

-  udział w jury Konkursu o Nagrodę im. Cz. Zgorzelskiego 2011- 2012

- współpraca ze społecznymi ośrodkami nauczania języka polskiego za       wschodnią granicą   

- wykłady, odczyty o literaturze dla młodzieży szkolnej

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi