Rzeczpospolitej czy Rzeczypospolitej?

Pytanie: Która forma jest poprawna: Rzeczpospolita czy Rzeczypospolita? Jak powinniśmy mówić: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy Rzeczpospolitej Polskiej?

Prof. Urszula Sokólska: Nazwa Rzeczpospolita, tradycyjnie używana w funkcji nazwy państwa polskiego już od końca XV w., pod względem strukturalnym jest kalką, czyli dosłownym tłumaczeniem łacińskiej struktury Respublica ‘państwo’ (tzn. res = sprawa; publica =  publiczna, państwowa).
Współcześnie w odmianie nazwy państwa dopuszczalne są dwa wzorce odmiany:
     1) Wzorzec pierwszy, który ujawnia strukturę genetyczną wyrazu, zbudowanego z dwóch pierwotnie samodzielnych członów, odmieniających się samodzielnie. Oznacza to, że rzeczownik rzecz należy odmieniać tak, jak inne rzeczowniki żeńskie zakończone na spółgłoskę, a przymiotnik pospolita – tak, jak wszystkie przymiotniki rodzaju żeńskiego;
       2) Wzorzec drugi, który odzwierciedla proces tzw. leksykalizacji, czyli zatarcia, a nawet całkowitej utraty przejrzystości słowotwórczej wyrazu. W tej sytuacji odmienny pozostaje jedynie drugi człon nazwy. Zgodne z normą są zatem następujące formy:
Mianownik l.p. (kto? co?)               – Rzeczpospolita (nie: Rzeczypospolita);
Dopełniacz l.p. (kogo? czego?)       – Rzeczpospolitej albo Rzeczypospolitej;
Celownik l.p. (komu? czemu?)        – Rzeczpospolitej albo Rzeczypospolitej;
Biernik l.p. (kogo? co?)                  – Rzeczpospolitą (nie: Rzecząpospolitą);
Narzędnik l.p. (z kim? z czym?)      – z Rzeczpospolitą albo z Rzecząpospolitą (nie: z Rzeczypospolitą);
Miejscownik l.p. (o kim? o czym?)   – o Rzeczpospolitej albo o Rzeczypospolitej;
Wołacz l.p.                                    – Rzeczpospolita albo Rzeczypospolita.

Gdy jednak mówimy o gazecie, to nazwę traktujemy już jako całkowicie zleksykalizowaną, stanowiącą nierozłączną całość, z odmiennym jedynie drugim członem wyrazu, np.: „Kupiłam Rzeczpospolitą”, „Przeczytałam ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej”.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi