Dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

 

ed dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof UwB

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL

Praca magisterska: Osoba i czas w prozie fabularnej Cypriana Norwida (1985, Filia UW w Białymstoku, promotor dr Marian Płachecki).

Rozprawa doktorska: Korespondencja Cypriana Norwida: poetyka i pragmatyka (1996, Instytut Badań Literackich PAN, promotor prof. dr hab. Zdzisław Łapiński).

Rozprawa habilitacyjna:  Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861 (2009, procedura zakończona w UAM, w 2010).  

Zainteresowania naukowe:

Polski dyskurs publiczny w XIX i XX w.;
literatura w perspektywie antropologii święta i uroczystości;
tożsamość publiczna pisarza (XVIII - XXI w.);
relacje między świadectwem biograficznym, wypowiedzią prywatną a wystąpieniem publicznym;
piśmiennictwo regionów;
cenzura w XIX i XX w.

Dorobek naukowo-badawczy:

Książki:

Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997, rec. „Pamiętnik Literacki" 2000/ 1 i  „Studia Norwidiana" 1999-2000/ 17-18;
Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861, Białystok 2009.

Artykuły (wybór):

Tropem kozaka, [w:] Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji "Marii", red. H. Krukowska, Białystok 1997;

Dwie ciemności. Stanisław Kostka Potocki - Adam Mickiewicz, [w:] Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej 1793 - 1830, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1999;

Listy-lustra (pomiędzy Juliuszem Słowackim a Salomeą Bécu), [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000;

Ojcowie. Julian Ursyn Niemcewicz - Juliusz Słowacki, [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji, red. Z. Trojanowiczowa i K. Trybuś, Poznań 2002;

 Litwa Niemcewicza, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk, świadek epoki, red. J. Wójcicki, Warszawa 2002;

Wiersze z datą. "Do Tytusa M." Cypriana Norwida, "Studia Norwidiana" 2002-2003/ 20-21;

Katakumby. Józef Ignacy  Kraszewski – Zygmunt Krasiński – Cyprian  Norwid, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak i T. Sobieraj, Poznań 2006;

Troja poetów,[w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006;

Profile Norwida,[w:] Poeta i sztukmistrz: o twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, red. P. Chlebowski. Lublin 2007;

Tożsamość przybrana w piśmiennictwie lat 40. i 50. XIX wieku. Narcyza Żmichowska,[w:] Biografie romantycznych poetów,  red. Z. Trojanowiczowa i J. Borowczyk, Poznań 2007;

 Norwid czytelny, [w:] Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje,red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008;

 Piękno powszechne. Norwid wobec wystaw światowych, [w:] Piękno wieku dziewiętnastego, red. E. Nowicka i Z. Przychodnia, Poznań 2008;

Wizja nakolizejska. Tropy i ślady, [w:] Norwid – artysta, red. K. Trybuś, Z. Dambek, W. Ratajczak, Poznań 2008;

Pomarańcze w pismach Norwida, [w:] Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008;

Herkulanum. Literatura i historia (projekt nowej serii wydawniczej), wespół z Danutą Zawadzką, [w:] Rozmaitości Warsztatowe, red. M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010;

 Biografia transgraniczna. Migracje jako problem tożsamości w polskim wieku XIX, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”. Rocznik Wydziału Filologicznego UwB, Białystok 2010, t. 1;

Literatura wobec polityki historycznej elit w pierwszej dekadzie Królestwa Kongresowego, [w:] Polityka historyczna w literaturze polskiej, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2011;

Bezimienni. Krasiński – Norwid – Quidam, [w:] Quidam. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011;

Między Bałtykiem a Euksynem. Horyzont etniczny w krajopisarstwie Juliana Ursyna Niemcewicza i Stanisława Platera, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”. Rocznik Wydziału Filologicznego UwB, Białystok 2011, t. 2;  

Moskale i Rosjanie w literaturze pierwszej dekady Królestwa Kongresowego, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. J. Fiećko i K. Trybuś, Poznań 2012;

Mroczna indywidualność. Brzozowski i modernistyczna lektura Krasińskiego, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa 2012;

Apatia. Słowo o podmiotowości późnoromantycznej (Norwid – Żmichowska),  [w:] Przygody „ja” romantycznego, red. Maria Berkan-Jabłońska, Barbara Stelmaszczyk, Poznań 2012.

Prace redakcyjne:

Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000;
Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowe, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004.

Dydaktyka:

Wykłady: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia literatury polskiej (romantyzm), Literatura i piśmiennictwo regionu.
Ćwiczenia: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia literatury polskiej (romantyzm), Analiza dzieła literackiego, Literatura i piśmiennictwo regionu.
Wykłady monograficzne i konwersatoria: Autorytet publiczny w literaturze XIX wieku, konwersatoria: Epistolografia XIX wieku, Cyprian Norwid: poezja i druk; Rodzina i pokrewieństwo w literaturze polskiej XIX wieku.

Przedmioty specjalnościowe: Wystąpienie publiczne, Prasa i tożsamość regionalna, Wprowadzenie do krytyki tekstu (XIX w.), Krytyka tekstu (XIX w.).

Seminaria:  magisterskie, doktorskie.

Działalność organizacyjna i społeczna:
Współtworzenie programu specjalności Promocja Miasta i Regionu;
Inicjatywa i współtworzenie programu specjalności edytorskiej i edytorsko filologicznej, sprawowanie kierownictwa w roku akademickim 2010/2011;
opieka nad Kołem Naukowym Studentów „Regionalni”;
opieka nad pismem studenckim „Regiodniówka”;
współorganizacja panelu „Białystok: rozdroże kultur”;
organizacja dyskusji panelowej z prologiem „1812/ 2012”.

Kontakt: tel. służbowy: (85) 745 74 54, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi