Dr Marcin Bajko

 

foto

dr Marcin Bajko

Studia polonistyczne w latach 2000–2005 w Instytucie Filologii Polskiej UwB.
Praca magisterska:
• „Wizja kultury w twórczości Tadeusza Micińskiego” (czerwiec 2005, promotor dr Zbigniew Suszczyński, recenzent: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak).

Na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej UwB od października 2007 r.
Zainteresowania badawcze:
• pisarstwo Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury romantycznej i młodopolskiej; religijność i antropologia Młodej Polski; twórczość Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, „czarny romantyzm”; literatura oświecenia w kontekście filozoficznym; Wschód i Zachód w literaturze modernizmu, mitologie.

Realizowane tematy badawcze:
• Praca nad rozprawą doktorską (pod kierunkiem prof. dra hab. Jarosława Ławskiego): „Diagnoza kultury europejskiej w pismach Tadeusza Micińskiego u progu I wojny światowej”.

Prowadzone zajęcia

Aktualne (2012/2013):
• Historia kultury (ćwiczenia, Kulturoznawstwo)
Konwersatoria:
• Śmierć i zło w kulturze (Kulturoznawstwo, Polonistyka)
• Twórczość Tadeusza Micińskiego na tle Młodej Polski (Polonistyka)

• Zło w literaturze (Polonistyka)

Nieaktualne:
• Mitologie europejskie (ćwiczenia, Kulturoznawstwo)
• Historia literatury polskiej (oświecenie, romantyzm), ćw.
• Analiza dzieła literackiego (oświecenie, romantyzm), ćw.
• Dramatopisarstwo Juliusza Słowackiego (Polonistyka)
• Literatura powszechna (romantyzm)
• Metamorfozy romantycznych mitów w prozie polskiej lat 1893-1914 (konwersatorium)


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. praca: 0 85 745 74 68

Najważniejsze publikacje

Książki:

• Wstęp, w: T. Miciński, Walka o Chrystusa, wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Bajko, Białystok 2011.
• Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.

Artykuły i studia:

Wątki grecko-bizantyńskie w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012.
• Ukraińskie wierzenia ludowe w „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: „Szkoła ukraińska" w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska i M. Nesteruk, Warszawa 2012.
• Obraz Greka w powieściach „bałkańskich” Tomasza Teodora Jeża. Rekonesans, w: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Warszawa 2007.
• Symbolika ognia w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego, w: Symbolika mistyczna w poezji romantycznej Słowacki i inni, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2009.
• Demonizm i „znicestwienie” w „Zamku kaniowskim” Seweryna Goszczyńskiego, w:
Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski i J. Ławski, Białystok – Warszawa 2009.
• Nacjonalizm i kosmopolityzm. Tadeusza Micińskiego walka o Polskę, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 2011.
• Chata – konkret i symbol – w „Nietocie” i „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego, w: Rzeczpospolita domów. Chaty. II, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2010.
• Kwestia żydowska w twórczości Tadeusza Micińskiego. Rekonesans: w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX  i XX  wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008.
• Wokół dialogu „Faust i Mefistofeles” Jerzego Żuławskiego, w: Noc. Symbol – Temat – Metafora. Tom 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.

Teksty złożone do druku:

• Tadeusz Miciński wobec Starego Testamentu. Wybrane zagadnienia, w: Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013.
„Patrząc w smętne oczy dziada”. Starość według 33-letniego Juliusza Słowackiego, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, t. 2, red. A. Janicka, J. Ławski, K. Korotkich, E. Wesołowska, Białystok

Recenzje książek:

• P. Sobolczyk, Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii, „Adam Marszałek”, Toruń 2005, w: „Pamiętnik Literacki”, 2007, z. 2.
• R. Stańczak, Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2011.
Redakcja tomów:
• Noc. Symbol – temat – metafora, tom 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2011.
• Noc. Symbol – temat – metafora, tom 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.

Udział w projektach badawczych i organizacyjnych:

• Członek Zespołu pracującego nad projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (1H01C 053 30) – „Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie” przy OBTA UW.
• Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Piękno Słowackiego”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 6-9 maja 2009.
• Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”. Białystok – Konstancin – Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011.
• Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”. Białystok, 12-14 maja 2011.
• Sekretarz redakcji Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”.• Członek redakcji periodyku Wydziału Filologicznego UwB – „Próby. Nieregularnik Literacki”.

Udział w konferencjach:

• „Dziedzictwo Bizancjum. Prawosławie, tradycja wschodnio-chrześcijańska w literaturze Romantyzmu i Młodej Polski” (29-30– IX 2003 r., Wydział Filologiczny UwB i Centrum Kultury Prawosławnej). Referat: „Kresy, Bizancjum i życie nowe w Wicie Tadeusza Micińskiego”.
• Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja Jubileuszowa dedykowana Prof. Halinie Krukowskiej, Białystok, 25-26 października 2007 r. Referat: „Faust modernistyczny. Wokół dialogu ››Faust i Mefistofeles‹‹” Jerzego Żuławskiego”.
• „Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim”, Warszawa, 9-10 listopada 2007 r. (Instytut Literatury Polskiej UW, Zakład Literatury Romantyzmu). Referat: Ukraińskie wierzenia ludowe w „Marii” Antoniego Malczewskiego.
• „Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej”, Lublin (UMCS) 22-23 kwietnia 2008 r. Referat: „Nacjonalizm i kosmopolityzm. Tadeusza Micińskiego walka o Polskę”.
• „Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność”, Białystok,13-14 listopada 2008 r. Referat: „››Patrząc w smętne oczy dziada‹‹. Starość widziana oczyma 33-letniego Juliusza Słowackiego”.
• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów” pod hasłem: Chata, Akademia Pomorska w Słupsku, 27-28 kwietnia 2009 r. Referat: „Chata – konkret i symbol – w ››Nietocie‹‹ i ››Xiędzu Fauście‹‹ Tadeusza Micińskiego”.
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 6-9 maja 2009 (w Komitecie Organizacyjnym).
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”. Białystok – Konstancin – Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011. Referat: „Żeromski o Micińskim, Miciński o Żeromskim”.
Konferencja Naukowa: „Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska”, Gdańsk 26.10.2012, Uniwersytet Gdański, Referat: „Tadeusz Miciński wobec Starego Testamentu”.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi