Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)

Czy można zrozumieć literaturę abstrahując od systemu prawnego, w którym literatura ta powstaje i funkcjonuje? W jaki sposób i na ile instytucje państwowe kształtują okoliczności mające istotny wpływ na tworzenie dzieła literackiego i jego recepcji? Czy można rzetelnie opisać przebieg kariery pisarza pomijając jej kontekst polityczno-prawny czy też obyczajowo-prawny? Czy można poprawnie zrekonstruować intencje autorskie zawarte w opublikowanym legalnie dziele, nie zadając sobie pytania, jakich granic - narzuconych formalnie i pozaformalnie - autorowi w danym mu miejscu i czasie przekroczyć nie było wolno. Które z nich jednak przekroczył bądź przekroczyć próbował? Jakie ryzyko podejmował? Na jakie kompromisy przystawał? Z kim pertraktował, starając się o publikację? Na co mógł sobie pozwolić autor, a na co urzędnik cenzury? Jak literatura rejestrowała, a jak kształtowała społeczną świadomość prawną?

Zagadnienia tego rodzaju, a także inne związane z prawnymi ramami funkcjonowania literatury chcielibyśmy przedyskutować podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej

LITERATURA W GRANICACH PRAWA (XIX-XXI w.)

która odbędzie się w dniach 18-19.04.2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Wstępnie rysują się nam trzy kręgi problemowe.

Pierwszy odwołuje się do całego kompleksu zagadnień skupionych wokół wpływu cenzury na literaturę polską w XIX i XX wieku, przy czym zależałoby nam na pokazaniu zróżnicowania form i zakresu ograniczenia wolności słowa w zależności od zmiennego układu sił i koniunktur politycznych.

Drugi krąg zagadnień skupia się wokół prawa autorskiego (m.in.problem plagiatu) wraz z zagadnieniem ochrony dóbr autora żyjącego i zmarłego.

W trzecim znajdą się wystąpienia na temat konkretnych przypadków kolizji pisarzy i ich dzieł z prawem, które znalazły finał na ławie sądowej bądź też groziły konsekwencjami sądowymi.

Wszystkich zainteresowanych tematem – historyków literatury, historyków państwowości, prawa, specjalistów od prawa autorskiego i od zagadnień historycznej socjologii literatury – gorąco zapraszamy do uczestnictwa w debacie, której efekty zostaną opublikowane w książce pokonferencyjnej jako drugi tom serii „Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru ofert.

Słowa-klucze:

autocenzura, autorskie dobra osobiste, cenzura, cenzura a międzykordonowe dzieje edytorskie utworu literackiego
cenzura a recepcja literatur pozakordonowych i literatur obcych, cenzura państw zaborczych, cenzura w PRL, cenzura, wybiegi, dziedziczenie praw autorskich, instytucja „zapisu” na twórczość danego autora, kontrola społeczna, obiegi literackie, piractwo, plagiat, poprawność polityczna, prawo autorskie, procesy sądowe pisarzy, pseudonim literacki, relacje między autorem, cenzorem, wydawcą, świadomość prawna, urzędy cenzury, własność intelektualna, wolność słowa, wydania korsarskie.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca stycznia 2013, na adres elektroniczny dr. Marcina Lula, sekretarza konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dr hab. Kamila Budrowska, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB
dr hab. Ewa Głębicka, prof. IBL PAN
dr Marcin Lul, UwB (sekretarz)

Organizatorzy:

Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich PAN

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi