REPREZENTACJE PAMIĘCI ZBIOROWEJ W POEZJI DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU.

9 października 2018 godzina 11:30

Zapraszamy na kolejną mistrzowską prelekcję,
którą wygłosi wybitna badaczka literatury
polskiej Profesor Teresa Kostkiewiczowa.
Tytuł wykładu:
REPREZENTACJE PAMIĘCI ZBIOROWEJ
W POEZJI DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU.

Profesor Teresa Kostkiewiczowa w 1956 ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1963 uzyskała stopień naukowy doktora w oparciu o rozprawę zatytułowaną "Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego". Habilitowała się w 1971 na podstawie pracy pt. "Kniaźnin jako poeta liryczny". W 1983 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1956–1971 była zatrudniona w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie do czasu przejścia w 2006 na emeryturę była związana z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie, kierowała tamże Pracownią Literatury Oświecenia. Została też profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskiwała członkostwo m.in. w Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział I Filologiczny), Towarzystwie Naukowym Warszawskim, radzie naukowej IBL, Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Była przewodniczącą Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Weszła w skład redakcji pism „Wiek Oświecenia” (także jako redaktor naczelny) oraz „Pamiętnik Literacki”. Od 1984 przez ponad 25 lat przewodniczyła olimpiadzie literatury i języka polskiego.
Wybrane publikacje:
- Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław 1964
- Kniaźnin jako poeta liryczny, Wrocław 1971
- Klasycyzm – sentymentalizm – rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975
- Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984
- Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994
- Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996
- Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002
- Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010
/źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_Kostkiewiczowa/

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi