Studia II stopnia: Konwersatoria do wyboru w roku akademickim 2018/2019

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy konwersatoriów w roku akademickim 2018/2019

Zapisy ruszają od 1 października  (od godz. 13:00) - 2 października (do godz. 20:00) w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

 

 

Rok

Tematyka

Prowadzący

Punkty

ECTS

Zal

 

Sem.zim

godz.

Sem.let

godz.

do zrealizowania minimum 28h tj.2x14

 limit 10 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

I r. II0

 

Społeczna historia literatury. Wybór zagadnień

 

Literatura „ekscentryczna” XX i XXI wieku

 

 Literatura amerykańska

 

Prof. Dąbrowicz

 

 Dr Sawicka-Mierzyńska

 

 

Prof. Puchalska-Dąbrowska

2

z/o

 

14

 

I r. II0

 

 

 PODRÓŻNIK, PASAŻER, TURYSTA…

KULTUROWE I LITERACKIE ZAPISY PRZEKRACZANIA GRANIC

 

Zapomniani twórcy, zapomniane dzieła. Na tropie „białych plam” w historii literatury.

 

 

Dr Lul

 

 

 

 

Prof. Wydrycka

2

z/o

 

14

II rok: do zrealizowania  minimum 56h tj. 4x14

BRAK ZAPISÓW W SYSTEMIE USOS, WSZYSTKIE PROPONOWANE KONWERSATORIA OBOWIĄZKOWE DO ZREALIZOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

II r. II0

Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

 

dr Szamryk

 

 

 

 

2

z/o

14

 

 

II r. II0

 

Gotyk i gotycyzm

 

dr Stec

2

z/o

14

 

 

II r. II0

 Manipulacja, perswazja,erystyka

 

 dr Stec

2

z/o

 

14

IIr. II0

 W kręgu literatury i sztuki – dzieła pędzla i pióra

Prof. Wydrycka

2

z/o

 

14

 

 

 

 

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu I rok II st.

 

 

Społeczna historia literatury. Wybór zagadnień (14 h), semestr letni

 

Literatura traktuje o relacjach międzyludzkich, uwikłanych w gry statusu społecznego, uwarunkowanych środowiskowo, towarzysko, ekonomicznie. Celem konwersatorium będzie spojrzenie na literaturę jako obraz relacji społecznych różnego typu i jako fenomen społeczny – obiekt badań socjologii literatury. Zastanowimy się wspólnie nad tekstami literackimi traktującymi o konfliktach na podłożu społecznym, o społecznym piętnie, o kulturowej odrębności grup społecznych i środowisk. Porozmawiamy też o społecznych uwarunkowaniach procesu twórczego i obiegu literatury.

 

Dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu I rok II st.

 

 

Literatura ekscentryczna  XX i XXI wieku (14 h), sem. letni

 

Przedmiotem zajęć jest literatura polska i powszechna, którą wyróżnia "ekscentryczność", rozumiana jako kategoria estetyczna i genologiczna (przełamywanie konwencji, naruszanie granic gatunkowych), terytorialna (literatura spoza zachodniego, europocentrycznego kontekstu kulturowego), obyczajowa. Przy analizie poszczególnych utworów wykorzystane będą różnego rodzaju metodologie i style lektury, m.in. dekonstrukcja, gender studies, postkolonializm, geopoetyka, ilustrujące "ekscentryczność" nowoczesnej humanistyki. Omówione zostaną: zjawisko kampu (Lubiewo M. Witkowskiego, S. Sontag), współczesna recepcja i reinterpretacja tradycji klasycznej (Fedra S. Kane), przekraczanie granic realizmu (Carpentier), języka (Celan).

 

 

 

dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB

 Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, I r. II st.

 

 

 

Literatura amerykańska (14h), semestr letni

 

 

 

            Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych zjawisk i osiągnięć literatury amerykańskiej od początków jej powstania – na tle społeczno-kulturowym. Wśród omawianych zagadnień i postaci znajdą się m. in. transcendentalizm, naturalizm, wątki                   i motywy „tubylcze” (indiańskie), proza Marka Twaina, Edgara Allana Poe, Johna Steinbecka, Ernesta Hemingwaya, poezja Walta Whitmana, Thomasa Stearnsa Eliota i inne. Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu. Podstawą zaliczenia będzie test pisemny ze znajomości treści omówionych w czasie zajęć oraz wybranych lektur. Wyniki sprawdzianu oraz wkład studentów w przygotowanie spotkań (referaty) złożą się na ocenę końcową.

 

 

 

 dr Marcin Lul

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu I rok II st.

 

 

PODRÓŻNIK, PASAŻER, TURYSTA…

 

KULTUROWE I LITERACKIE ZAPISY PRZEKRACZANIA GRANIC (14 h), semestr letni

 

 

 

W ofercie proponowanych zajęć znajdują się tematy stare i nowe, podróże realne i wyobrażone, polskie, europejskie i transkontynentalne, wędrówki piesze oraz wojaże różnymi środkami transportu, z mapą i na oślep, w czasie i przestrzeni. Lista autorów, miejsc, szlaków, a także form literackiego bądź dokumentarnego zapisu (nie wyłączając fotografii, filmu, sfery popkultury) w dużej mierze zależy od Państwa pomysłów i zainteresowań.

 

 

 

 dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

 Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski I rok II st.

 

 

 

Zapomniani twórcy, zapomniane dzieła. Na tropie „białych plam” w historii literatury.(14h), semestr letni

 

Przedmiotem uwagi będą zapomniane dzieła, napisane w XIX lub w XX wieku, które w swoim czasie były popularne lub wzbudziły zainteresowanie krytyków. Są to utwory dziś dostępne dzięki bibliotekom cyfrowym lub publikacji dopiero po 1989 roku. Przeczytamy więc m. in. jedną z poczytnych niegdyś powieści Walerii Marrene-Morzkowskiej, zapomniane opowiadanie Antoniego Langego, poemat „Litka” Anny Zahorskiej, jedno z dzieł Sergiusza Piaseckiego i Jana Lechonia.

 

            Interpretacji tych utworów towarzyszyć będzie określenie ich miejsca w historycznoliterackiej tradycji. Serdecznie zapraszam!

 

 dr Konrad Szamryk

 Katedra Historii Języka Polskiego II rok II st.

 

 

 Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego (14 h) sem. zimowy

 

Opis: Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w problematykę nauczania języka polskiego jako języka obcego. Na zajęciach omówione zostaną między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem języka polskiego jako języka obcego w kraju i za granicą, a także różne aspekty nauczania obcokrajowców, uwarunkowane m.in. ich językiem ojczystym, wiekiem czy przynależnością do różnych kręgów kulturowych. Zajęcia dają możliwość poznania zalet i wad różnych metod nauczania jpjo, a także zapoznania się z dostępnymi podręcznikami (dla poziomu początkującego, średniozaawansowanego i zaawansowanego). Oprócz podstawowych zagadnień metodycznych, poruszona zostanie problematyka nauczania kultury polskiej w nauczaniu jpjo oraz wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania.

 

 

dr Wiesław Stec

 Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, II rok II st.

 

 

Gotyk i gotycyzm (y) w kulturze i literaturze (14 h), semestr zimowy

 

 Przedmiotem konwersatorium są zjawiska literackie i kulturowe różnych epok, w których kategorią nadrzędną  jest gotycyzm. W zakresie literatury omówione zostaną wybrane przejawy konwencji gotyckiej i jej ewolucja zarówno w tradycyjnej gothic novel czy wiktoriańskiej powieści grozy, jak i późniejszym  dreszczowcu i horrorze. W polu zainteresowania znajdą się też wybrane adaptacje filmowe, wykorzystujące motywy gotyckie i wampiryczne. Osobne miejsce zajmie tzw. nurt gotycki w popkulturze , ze szczególnym uwzględnieniem gothic rocka i  metalu.

 

 

dr Wiesław Stec

 Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, II rok II st.

 

 

 

Manipulacja, perswazja, erystyka (14 h), semestr letni

 

 

 

Konwersatorium podejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej perswazji komunikacyjnej, które źródłowo wyrastają z retoryki i erystyki. W szczególności omówione zostaną techniki i style retoryczne w strategii publicznego przekonywania, mechanizmy propagandy, populizmu i manipulacji oraz kwestie związane z autoprezentacją.

 

dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

 Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski II rok II st.

 

 

 

W kręgu literatury i sztuki – dzieła pędzla i pióra (14 h), sem. letni

 

Konwersatorium poświęcone zostanie literackim ekfrazom czyli opisom dzieł sztuki w prozie i poezji oraz plastycznym przedstawieniom wybranych tematów literackich. Wiele dzieł sztuki np. „Sąd Ostateczny” Michała Anioła, obrazy Gustawa Moreau czy chociażby „Szał” Władysława Podkowińskiego posiada swoje literackie odpowiedniki. Równie popularna jest inspiracja dziełami sztuki słowa w plastyce - np. „Boska komedia” Dantego czy dzieła Juliusza Słowackiego były wielokrotnie w malarstwie interpretowane.

 

Zbadamy na konkretnych przykładach cechy owych inspiracji i interpretacji w kontekście możliwości systemu znaków literatury i malarstwa. Serdecznie zapraszam!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi