Artykuły

Agitować czy namawiać?

Pytanie: Czy słowa agitować można używać w znaczeniu ‘namawiać klienta do zakupu danego towaru bądź usługi’? Czy też jest ono zarezerwowane tylko do sytuacji ‘przekonywać kogoś do swoich racji, namawiać do wyznawania pewnej ideologii, pewnych racji, do propagowania pewnych idei, zwłaszcza związanych z polityką’? Czy agitować i namawiać to synonimy?

Prof. Urszula Sokólska: By wypowiedź była precyzyjna, jednoznaczna, a przede wszystkim zgodna z normą, należy zadbać o taki dobór słów, które by w pełni oddały intencje nadawcy tekstu. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet wyrazy tożsame bądź bliskie znaczeniowo nie zawsze mogą być stosowane zamiennie, gdyż często mają one różne nacechowanie ekspresywne czy różny zakres znaczeniowy, a w związku z tym i różną łączliwość leksykalną. Nawet jeśli słowniki wyrazów bliskoznacznych przypisują pewnemu leksemowi określone nazwy synonimiczne, nie oznacza to, że możemy je w dowolny sposób wzajemnie zamieniać. Stanisław Skorupka w „Słowniku wyrazów bliskoznacznych” pod hasłem budowla notuje takie wyrazy, jak: biurowiec, budynek, chałupa, chata, dobudówka, dom, drapacz chmur, drewniak, gmach, kamienica, kurnik, lepianka, leśniczówka, okrąglak, pałac, pawilon, rotunda, rudera, szałas, szopa, wieżowiec, willa, zamek. A przecież nie oznacza to, że drapacz chmur możemy nazwać szałasem czy kamienicą, a willęlepianką, choć każdy z tych desygnatów – bez naruszenia zasady spójności stylistycznej tekstu – określimy mianem budowli.

Z tego też powodu należy świadomie podchodzić do informacji w słownikach, które czasownikowi agitować ‘zjednywać zwolenników dla jakiejś sprawy lub idei, zwłaszcza politycznej’ przypisują synonimy nakłaniać, namawiać, przekonywać itp. Na pewno nie naruszymy normy i zwyczaju językowego, jeśli będziemy stosować połączenia agitować na rzecz pokoju, agitować za uchwałą, agitować wyborców obocznie do przekonywać wyborców, namawiać wyborców, nakłaniać wyborców, przekonywać do przyjęcia uchwały. Pamiętajmy: każda agitacja, która zawsze ma charakter polityczny, jest zarazem nakłanianiem, namawianiem bądź przekonywaniem, ale z kolei nie każde nakłanianie, przekonywanie czy namawianie może być agitacją. Do zakupu towaru można więc jedynie nakłaniać, namawiać, przekonywać bądź zachęcać, nigdy zaś agitować.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi