Artykuły

web hosting companies

web hosting companies

Rok dwa tysiące osiemnasty

Pytanie: Która z form jest poprawna: „W roku dwutysięcznym osiemnastym skończę 30 lat”, czy „W roku dwa tysiące osiemnastym skończę 30 lat”? A może obie?

Prof. Urszula Sokólska: Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie regułą w liczebnikach wieloczłonowych formę porządkową przyjmują jednie ich człony wskazujące dziesiątki i jedności; człony wskazujące tysiące i setki zachowują funkcję liczebników głównych i pozostają nieodmienne. Błędne struktury typu w dwutysięcznym osiemnastym pojawiają się niewątpliwie pod wpływem liczebników porządkowych, wskazujących pełne tysiące i pełne setki, np.tysięczny, dwutysięczny, dwusetny, trzechsetny (nie: trzysetny), czterechsetny, pięćsetny, sześćsetny, siedemsetny, osiemsetny, dziewięćsetny. Oto kilka przykładów wskazujących prawidłowe użycia liczebników: „W tysięcznym roku odbyło się spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie, ale koronacja Chrobrego miała miejsce dopiero ćwierć wieku później, czyli w roku tysiąc dwudziestym piątym”; „Rok dwutysięczny zamyka wiek dwudziesty, a początkiem wieku dwudziestego pierwszego jest dopiero rok dwa tysiące pierwszy”;  „W roku dwa tysiące siedemnastym minęła pięćsetna rocznica Reformacji”;  „Pierwszego dnia doczytałam książkę do setnej strony. Następnego dnia przeczytałam kolejnych sto pięćdziesiąt pięć stron”. W razie wątpliwości zawsze starajmy się szukać konstrukcji analogicznych. Jeśli ktoś urodził się w roku 1989, to przecież nie powiemy, że ktoś urodził się w tysięcznym dziewięćsetnym osiemdziesiątym dziewiątym, ale wyłącznie: w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym.

Stopniowanie przymiotnika „stromy”

Pytanie: Czy stopniowanie przymiotnika stromy w sposób stromy, stromszy, najstromszy można uznać za poprawne? Pojawia się często w języku mówionym i w mediach, ale niektórych razi użycie tej formy.
Prof. Urszula Sokólska: I słusznie. W polszczyźnie przyjęło się stopniowanie przymiotnika stromy według wzoru opisowego, a więc: stromy, bardziej stromy, najbardziej stromy.

 

Aneksy

Pytanie: Jak należy prawidłowo w pracy na ocenę zatytułować spis załączników? Czy ma to być zapis aneks czy aneksy? Dodam, że tych załączników (aneksów) jest 5.

Prof. Urszula Sokólska: Jeśli są to załączniki zróżnicowane pod względem formy i treści, można posłużyć się tytułem Aneksy.

Rózga, rózeg, rózg

Pytanie: Piszę w sprawie rzeczownika rózga w dopełniaczu liczby mnogiej. Która forma jest poprawna: rózeg czy rózg? A może obydwie są zaliczane jako poprawne? Zdziwiło mnie, gdy usłyszałem ostatnio formę pęk rózeg. To chyba nie jest do końca poprawne?

Prof. Urszula Sokólska: Obie formy są poprawne. Tak podaje np. Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza.

Piastował i piastuje

Pytanie: Piszę z zapytaniem, gdyż chciałbym upewnić się, że mój tok myślenia jest poprawny. Sprawa dotyczy zdania, a dokładniej zadania testowego: „Podkreśl nazwiska osób, które piastowały stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich”.  Tu pojawia się pytanie o formę czasownika użytą w zadaniu. Według mnie wyraz piastowały, przyjmujący postać czasu przeszłego, wskazuje, że chodzi o byłych Rzeczników.Tak skonstruowane pytanie poskutkowało niepodkreśleniem nazwiska obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy mogę więc upierać się i rościć sobie prawo do zaliczenia mojej odpowiedzi, skoro pytanie nie było zadane w sposób jasny i nie pozostawiający wątpliwości? Jeśli się mylę, proszę o wyjaśnienie i rozwiązanie mojego problemu. 

Prof. Urszula Sokólska: Jasność pytań testowych zawsze budziła i nadal budzi moje wątpliwości. Już w tym sformułowaniu (oraz zastosowaniu przeze mnie form czasu przeszłego i teraźniejszego) zawarta jest moja odpowiedź na Pana wątpliwości. Czas przeszły rzeczywiście może sugerować, że chodzi wyłącznie o byłych rzeczników, a nie rzecznika obecnego, który nadal swoją funkcję piastuje. 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi