Artykuły

Zakład Współczesnego Języka Polskiego

ZWJP powstał w 1998 r. w wyniku podziału Zakładu Języka Polskiego na ZWJP i ZHJP. Wcześniej kierowali nim prof. Piotr Wróblewski i prof. Irena Szczepankowska. Przez wiele lat współpracowały z nami: dr Marianna Rogowska (fonetyka i fonologia, logopedia), dr Anna Jarmolik-Derpieńska (kultura języka polskiego), dr Teresa Wróblewska (metodyka nauczania języka polskiego).
Zainteresowania badawcze pracowników zakładu obejmują  niemal wszystkie obszary funkcjonowania współczesnej polszczyzny. Interesują nas: opis podsystemów współczesnego języka polskiego, pragmatyczne aspekty wypowiedzi, problematyka z zakresu frazeologii w szerokim, różnorodnym metodologicznie ujęciu, znaczeniowe właściwości języka tekstów użytkowych i literackich,  kontekstowe i kulturowe uwarunkowania interpretacji tekstu, kształcenie językowe w zakresie języka ojczystego, normalizacja współczesnej polszczyzny.
Obecnie realizowane tematy badawcze dotyczą  tekstów użytkowych i artystycznych w perspektywie semantyki i pragmatyki językowej, rozwoju językowego i kształcenia językowego oraz językowo-kulturowych aspektów frazeologii w ujęciu kontrastywnym. Nasze najważniejsze publikacje:

 • Andrejewicz U., Polskie zaimki rzeczowne w ujęciu gramatycznym, Białystok 2001
 • Awramiuk E., Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Białystok 1999
 • Awramiuk E., Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok 2006
 • Awramiuk E., Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K., 2015, Bateria Testów Pisania BTP IBE. Podręcznik, Warszawa 2015
 • Awramiuk E., Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, Białystok 2016
 • Frąckiewicz M., Semantyka i składnia czasowników myślenia w łomżyńskich tekstach gwarowych, Łomża  2007
 • Frąckiewicz M.K., Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek), Łomża 2016
 • Szczepankowska I., Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, cz. I: Pojęcia prawne, cz. II: Wypowiedzi normatywne, Białystok 2004
 • Szczepankowska I., Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu, Białystok 2011
 • Szczepankowska I., Człowiek – język – wizja świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Studia semantyczne, Białystok 2013
 • Szczepankowska I., Dyskurs prawny. Języki, teksty i konteksty, Białystok 2016
 • Szerszunowicz J., Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok, 2011
 • Szerszunowicz J., Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej, Białystok 2016
 • Szerszunowicz J., Frąckiewicz M., Awramiuk E., Frazeologia w kształceniu językowym, Białystok 2017

 
Zespół:

ea

 

dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB - kierownik Zakładu

 

isz

dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB

ua

dr Urszula Andrejewicz

foto

 

dr Małgorzata Frąckiewicz

 

Jsz

 

dr Joanna Szerszunowicz

 

Aza

 

mgr Anna Zagajewska

 

 

Stali współpracownicy:

 

 foto

 

mgr Anna Kietlińska

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi