Artykuły

Oferta studiów II stopnia

Filologia polska
– stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia; Forma studiów: stacjonarne; Czas trwania: 2 lata

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Limit miejsc

37

Język wykładowy

polski

Opis

Program studiów jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia na studiach wyższych (dla kierunku filologia polska), w tym z „Rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta” z dn. 3.10.2006 r. dotyczącym m.in. punktacji ECTS.

Absolwent filologii polskiej studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku posiada rzetelne i wszechstronne wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, wzbogacone o umiejętność rozpatrywania procesów historycznoliterackich i językowych na szerokim tle kulturowym, w perspektywie komparatystycznej, filozoficznej i antropologicznej.

Programy zajęć uwzględniają najnowszą literaturę i współczesne tendencje rozwojowe języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia historii, teorii literatury oraz językoznawstwa.

Student filologii polskiej ma szansę rozwinąć swoją kompetencję komunikacyjną połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji masowej. Dzięki bogatej i wielostopniowej ofercie zajęć fakultatywnych student filologii polskiej ma duży wpływ na tworzenie własnej ścieżki edukacyjnej. Na ofertę tę składają się zajęcia cykliczne, zajęcia ściśle powiązane z aktualnymi badaniami pracowników naukowo-dydaktycznych oraz szeroki wachlarz specjalności.Student może uzyskać specjalistyczne przygotowanie z zakresu dziennikarstwa, publicystyki, edytorstwa cyfrowego i księgoznawstwa.

Uzyskane umiejętności pozwalają absolwentowi na podejmowanie wyzwań badawczych, przygotowują do aktywności w zakresie promocji i popularyzacji specjalistycznej wiedzy filologicznej, a także do działalności edytorskiej, dziennikarskiej i publicystycznej. Absolwent po zaliczeniu odpowiedniej specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury (np. jako kierownik literacki), w urzędach (np. jako rzecznik prasowy), w firmach związanych z rynkiem medialnym (np. jako krytyk, dziennikarz radiowy, telewizyjny, prasowy, internetowy – bloger), wydawniczym (korektor, redaktor, edytor). Absolwent opanował narzędzia retoryki, teorii i pragmatyki tekstów użytkowych w stopniu pozwalającym na opracowywanie i analizowanie tekstów perswazyjnych, dzięki czemu może uczestniczyć w przygotowaniu kampanii reklamowych i wyborczych. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w szerokim zakresie humanistyki.

Specjalności:
- publicystyczno-dziennikarska,
- informacyjno-księgoznawcza,
-
edytorstwo cyfrowe
,
- literatura na pograniczach.

 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.
_____________________________________________________


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:
Poniedziałek - Piątek w godzinach 10.00-13.00
w miesiącach: maj, czerwiec 2015 r. - Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 85
w miesiącach: lipiec, sierpień oraz do 25 września 2015 r. - Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 74
telefon: 85 745 74 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi